Hoppa till innehåll

Kliar det? Beställ dock inga illegala läkemedel!

Utgivningsdatum 22.2.2024 8.00
Pressmeddelande

Det är antingen helt förbjudet eller mycket begränsat att beställa läkemedel på nätet. Trots detta fastnar nätbeställda läkemedel ständigt i Tullen. Under den senaste tiden har Tullen i samband med sin bevakning särskilt påträffat läkemedelspreparat som anskaffats för behandling av skabb. Det beställs också fortfarande mycket potensläkemedel. Beställaren kan göra sig skyldig till en läkemedelsförseelse.

Vid Tullens övervakning av postpaket ser man att finländare beställer läkemedel från utlandet för behandling av olika sjukdomar. På nätet beställs även läkemedel som är avsedda för behandling av cancer. Också antibiotika och värkmediciner beställs. I början av året har man särskilt stött på läkemedel mot parasiter som beställts för behandling av skabb. Enligt Tullens iakttagelser är potensläkemedel fortfarande de läkemedel som beställs överlägset mest från utlandet.

Det är entydigt förbjudet att köpa och ta emot läkemedelspreparat per post från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet*. Från EES-området kan läkemedel beställas, men beställningen omfattas av begränsningar: läkemedelspreparat kan beställas i en mängd som motsvarar högst tre månaders bruk och läkemedlen ska beställas för personligt bruk. För receptbelagda läkemedel ska man ha ett vederbörligt utfärdat recept eller läkarintyg.

- Det är på beställarens ansvar att ta reda på om det är lagligt att anskaffa ett visst preparat. Det är bra att beakta att fastän något läkemedel går att beställa med några klickningar på nätet betyder det inte att läkemedlet skulle kunna beställas till Finland. Om ett preparat inte kan köpas i en närbutik i Finland utan det ska köpas på apoteket, är det sannolikt fråga om ett läkemedel. Ett preparat kan alltså vara ett läkemedel fastän det kan köpas utan läkarrecept, berättar tullöverinspektör Anne Pullinen.

Ett webbapotek är inte alltid vad det verkar vara!

På basis av kontakterna till Tullen kommer det ofta som en överraskning för beställare att det är olagligt att beställa läkemedel. Man har ansett att webbapoteken varit finländska lagliga aktörer, eftersom det har gått att göra inköp på finska och apotekens namn också har gett antydan om finländska aktörer.

Tullen efterlyser följaktligen noggrannhet av webbeställarna. Beställaren ska alltid försäkra sig om att hen gör inköp på ett lagligt webbapotek. Kännetecken för lagliga webbapotek är till exempel den gemensamma logotypen för webbapotek i EU, exakta kontaktuppgifter samt realistiska leveransvillkor. Ett lagligt webbapotek marknadsför inte enskilda receptbelagda läkemedel och kräver alltid recept vid köp av receptbelagda läkemedel. Om ett webbapotek t.ex. gör reklam för att man kan köpa erektionsläkemedel utan recept, borde varningsklockorna börja ringa. Lagliga webbapotek säljer inte receptbelagda läkemedel utan recept.

- Om man trots allt inte kan motstå lockelsen och lyckas att beställa ett receptbelagt läkemedel hem till sig utan att ha receptet, är det viktigt att beakta att myndigheterna i Finland inte kan garantera att läkemedlet är säkert att använda, betonar Pullinen.

För att ta reda på om ett läkemedel kräver recept i Finland kan man använda läkemedelsöktjänsten på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets (Fimea) webbplats. Fimea övervakar lagliga finländska webbapotek och för en offentlig förteckning över dem.

Tullen övervakar import av läkemedel

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea ansvarar för klassificeringen av läkemedel. Man ska alltid hos Fimea kontrollera vilka restriktioner och bestämmelser som gäller för läkemedel. Tullen övervakar att importrestriktionerna iakttas. Tullen har rätt att bland annat begära tilläggsutredningar. Om förutsättningarna för import inte uppfylls är Tullen tvungen att omhänderta preparaten. Kunden går miste om de beställda läkemedlen och förlorar sina pengar. I värsta fall kan kunden göra sig skyldig till läkemedelsbrott.

* Till EES-området hör EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein.

Mediemeddelande