Hoppa till innehåll

Intyg över radioaktivitet krävs för svampar och bär

Utgivningsdatum 10.6.2021 14.45
Pressmeddelande

På grund av olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl övervakar man fortfarande regelbundet halterna av radioaktivitet i livsmedel som importeras från vissa områden. När livsmedlens ursprungsland är t.ex. Ryssland, Serbien eller Ukraina, ska de enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1158 ha ett officiellt, formbundet intyg som utfärdats av en myndighet. Intyget ska innehålla resultaten av en radioaktivitetsanalys.

Produkter som omfattas av övervakningen är bl.a. vilda svampar av släktet Agaricus, tranbär och blåbär. I fråga om bär gäller förordningen för närvarande färska lingon och tranbär samt färska och frysta blåbär. Därtill intensivövervakas vissa konserverade vilda bär och svampar.

För produkterna krävs dessutom ett gemensamt hälsodokument för införsel (CHED), som ska vara ifyllt. Hälsodokumentet för införsel ska inges i Traces-NT-systemet, och det kan inges av varornas mottagare eller avsändare. Läs mer om Traces-systemet på Livsmedelsverkets webbplats.

Tullen övervakar de i förordningen fastställda livsmedlen i enlighet med 6 § i lagen om införselkontroll av djur och vissa varor 2019/1277. Myndigheterna ska övervaka försändelser vid införseln till unionen. Dessa produkter får endast importeras via godkända gränskontrollstationer. Godkända gränskontrollstationer är Vaalimaa, Helsingfors-Vanda flygplats och Nordsjö hamn. 

Produktpartier kan inte övergå till fri omsättning utan CHED-dokument, officiellt intyg och resultat av radioaktivitetsanalyser.

Du får mera information om förordningen om offentlig kontroll på Tullens webbplats eller per e-post rajatarkastusvalvonta(at)tulli.fi. 

Kundmeddelande Tullaboratoriets meddelanden