Nya förordning om offentlig kontroll

Grundläggande information om den nya förordningen om offentlig kontroll

Den nya förordningen om offentlig kontroll i fråga om livsmedels- och fodersäkerhet samt djur- och växtskydd (EU) 2017/625 träder i kraft 14.12.2019.

Efter 14.12.2019 får sådana livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel som omfattas av EU:s effektiverade kontroll samt sådana färska grönsaker, frukter och bär som omfattas av växtskyddslagstiftningen, liksom även levande djur och animaliska livsmedel samt växter avsedda att planteras, snittblommor och timmer endast importeras via särskilda gränskontrollstationer (BCP) godkända för dessa produktgrupper.

Det har sedan tidigare varit obligatoriskt att anmäla djur och animaliska livsmedel i Traces-systemet, och anmälningsskyldigheten utvidgas nu att omfatta även växter och växtprodukter som kräver sundhetscertifikat samt produkter som omfattas av EU:s effektiverade importkontroll av icke-animaliska livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel.

Mera information om Traces-systemet finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Kundmeddelande 21.8.2019: Den nya förordningen om offentlig kontroll träder i kraft den 14 december 2019 och anmälan i Traces-systemet blir obligatorisk.

Djur och varor som omfattas av offentlig kontroll

Behöriga myndigheter ska utföra offentlig kontroll av sändningar av följande kategorier av djur och varor som förs in till Europeiska unionens område:

Djur och animaliska produkter

 • djur och produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial och animaliska biprodukter

Mera information på Livsmedelsverkets webbplats.

Växter och växtprodukter som kräver sundhetscertifikat

Mera information på Livsmedelsverkets webbplats.

Varor och foder som kommer från vissa tredjeländer

 • effektiverad importkontroll av icke-animaliska livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel: mera information på Tullens webbplats.

Bestämmelser om effektiverad importkontroll:

Livsmedel

 • salmonella (sesamfrön och betelblad, Indien), förordning (EU) 2017/186
 • bekämpningsmedel (pitahaya Vietnam, curryblad Indien, vinblad Turkiet), förordning (EU) 2018/1660
 • aflatoxiner (flera produkter och ursprungsländer), förordning (EU) 884/2014
 • radioaktivitet (flera produkter från Fukushima, Japan), förordning (EU) 2016/6, senaste ändring 2017/2058
 • mikrobiologisk kvalitet (groddar och frön avsedda för produktion av groddar, tredjelandsimport), förordning (EU) 211/2013
 • pentaklorfenol (guarkärnmjöl och preparat som innehåller över 10 % guarkärnmjöl, Indien), förordning (EU) 2015/175
 • bekämpningsmedel, aflatoxiner, ochratoxin A, färgämnet Sudan, norovirus, sulfiter, salmonella (flera produkter och ursprungsländer, uppdatering halvårsvis), förordning (EG) 669/2009
 • radioaktivitet (skogssvampar samt produkter och preparat av dem från Tjernobyl, Ukraina), förordning (EG) 733/2008, senaste ändring rådets förordning (EG) nr 1048/2009
 • salmonella (betelblad och preparat som innehåller betelblad, Bangladesh, tillfälligt importförbud fram till 30.6.2020, beslut 2014/88/EU, genomförandebeslut (EU) 2018/935
 • Förbjudna GMO (ris och risprodukter, Kina), beslut 2011/884/EU, senaste ändring genomförandebeslut 2013/287/EU

Material som kommer i kontakt med livsmedel
(Det material som kommer i kontakt med livsmedel som den effektiverade kontrollen gäller ska kunna separeras från den övriga försändelsen och lätt uppvisas för Tullen.)

Från och med 1.1.2021 omfattar förordningen om offentlig kontroll även ekologiska produkter.

 

 

Läs mer

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning


Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag