Hoppa till innehåll

Importerar du sydkoreanskt lätt termopapper eller tillverkar du lätt termopapper? Tillverkare har nu möjlighet att begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstull

9.8.2021 13.29
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för sydkoreanskt lätt termopapper. Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen på sydkoreanskt termopapper att vara 4.5.2022. Varorna klassificeras enligt följande varukoder: 4809 90 00 10, 4811 90 00 10, 4816 90 00 10 och 4823 90 85 20.

Tillkännagivandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning nr C 314, 6.8.2021. I tidningen anges tidsfristen för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar