Hoppa till innehåll

Importerar du plåtar eller rullar av stål från Kina eller Indonesien? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i fråga om utjämningstull.

Utgivningsdatum 27.1.2020 10.24
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om utjämningstull borde tas ut för kinesiska och indonesiska varmvalsade plåtar och rullar av stål. Mera information om undersökningen finns i EU:s officiella tidning nr L 19, 24.1.2020. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Produkten klassificeras enligt HS-nummer 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 och 7220 12.

Importen av kinesiska och indonesiska valsade platta produkter av rostfritt stål ska registreras i nio månaders tid. Tullar kan tas ut retroaktivt, om vissa nödvändiga villkor uppfylls. De eventuella framtida tullarna fastställs enligt resultaten av utjämningsundersökningen.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom tidsfristen, eftersom det är det enda sättet att påverka ärendet även i ett senare skede.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar