Hyppää sisältöön

Tuotko teräslevyjä tai -keloja Kiinasta tai Indonesiasta? Nyt on mahdollista esittää komissiolle pyyntö tulla kuulluksi tasoitustulliasiassa.

Julkaisuajankohta 27.1.2020 10.24
Tiedote

Komissio tutkii, tulisiko kiinalaisista ja indonesialaisista kuumavalssatuista teräslevyistä ja - keloista kantaa tasoitustullia. EU:n virallisen lehden numerossa L 19, 24.1.2020 on kerrottu tutkimuksen yksityiskohdat. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyyntönsä tulla kuulluksi. Tavara luokitellaan HS-koodeihin 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 ja 7220 12.

Kiinalaisten ja indonesialaisten ruostumattomasta teräksestä valmistettujen valssattujen levyvalmisteiden tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. Tullit voidaan tarvittavien edellytysten täyttyessä periä taannehtivasti. Mahdolliset tulevat tullit määritetään tasoitustutkimuksen tulosten perusteella.

Komissio tutkii ja käsittelee tasoitustullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan myös myöhemmissä vaiheissa.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet