Hoppa till innehåll

Importerar du linor och kablar av stål som avsänts från Sydkorea? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull

9.8.2021 10.26
Pressmeddelande

Kommissionen har inlett en partiell interimsöversyn gällande linor och kablar av stål som avsänts från Sydkorea. Översynen omfattar en undersökning av en sydkoreansk exportörs, Young Heung Iron & Steel Co. Ltd:s, rätt till undantag från antidumpningsåtgärderna. Företagets Taric-tilläggsnummer är A969. Antidumpningstullen infördes ursprungligen på kinesiska linor och kablar av stål och den har senare utvidgats till att även omfatta produkter som avsänts från Sydkorea. 

De kinesiska linorna och kablarna av stål klassificeras enligt KN-nummer ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 och ex 7312 10 98 (Taric-nummer 7312 10 81 19, 7312 10 83 19, 7312 10 85 19, 7312 10 89 19 och 7312 10 98 19). Linorna och kablarna av stål som avsänts från Sydkorea klassificeras enligt Taric-nummer 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 och 7312 10 98 13.

Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 313/5.8.2021. Översynen kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandet.

Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas. 

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar