Hyppää sisältöön

Tuotko maahan Koreasta lähetettyjä teräsköysiä ja -kaapeleita? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa

9.8.2021 10.26
Tiedote

Komissio on aloittanut osittaisen välivaiheen tarkastelun, joka koskee Koreasta lähetettyjä teräsköysiä ja -kaapeleita. Siinä tutkitaan yhden korealaisen viejän, Young Heung Iron & Steel Co Ltd:n, oikeutta vapautukseen polkumyyntitoimenpiteistä. Yrityksen Taric-lisäkoodi on A969. Polkumyyntitulli on alun perin asetettu kiinalaisille teräsköysille ja -kaapeleille ja laajennettu myöhemmin koskemaan myös Koreasta lähetettyjä tuotteita. 

Kiinalaiset teräsköydet ja -kaapelit luokitellaan CN-koodeihin ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ja ex 7312 10 98 (Taric-koodit 7312 10 81 19, 7312 10 83 19, 7312 10 85 19, 7312 10 89 19 ja 7312 10 98 19). Koreasta lähetetyt teräsköydet ja -kaapelit luokitellaan Taric-koodeihin 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 ja 7312 10 98 13.

Tarkastelun yksityiskohdat on kerrottu EU:n virallisen lehden numerossa C 313/5.8.2021. Tarkastelu päättyy 15 kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Kaikki, joita asia koskee, voivat esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi asiassa. Lehdessä ilmoitetaan määräajat, johon mennessä tutkimuksia ja tarkasteluja voi kommentoida, sekä komission osoite, johon kommentit lähetetään. 

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet