Hoppa till innehåll

Gränsövergångsställena vid östra gränsen i Kuusamo, Salla och Vartius stängs 24.11.2023 – gränsövergången centraliseras till Raja-Jooseppi

Utgivningsdatum 23.11.2023 15.43 | Publicerad på svenska 23.11.2023 kl. 15.58
Pressmeddelande

Statsrådet har beslutat stänga gränsövergångsställena i Kuusamo, Salla och Vartius utöver de gränsövergångsställen som redan tidigare stängts. Invandringen vid Finlands östra gräns har fortsatt trots de tidigare begränsningarna. Enligt regeringens och myndigheternas bedömning förorsakar den instrumenterade invandringen från Ryssland och dess utvidgning ett allvarligt hot mot den nationella säkerheten och den allmänna ordningen.

Med anledning av detta beslut upphör både varutrafiken och persontrafiken vid Kuusamo, Salla och Vartius gränsövergångsställen från och med fredagen den 24.11.2023 kl. 00.00. Beslutet är i kraft till och med lördagen den 23.12.2023. 

Gränsövergångsstället i Raja-Jooseppi är fortfarande öppet och tullkontoret betjänar med normala öppettider. Också godstågstrafiken i Vainikkala fortsätter. På Tullens webbplats kan du kolla alternativen för att sköta tullärenden och tullkontorens betjäningstider.

Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra och Niirala gränsövergångsställen stängdes genom regeringens beslut den 18.11.2023. Enligt det nya beslutet är också dessa gränsövergångsställen stängda till och med lördagen den 23.12.2023.

Mera information: 

Statsrådets meddelande 22.11.2023: Finland stänger fler gränsövergångsställen

Kundmeddelande 17.11.2023: Kundservicen fortsätter normalt på andra tullkontor än Vaalimaa, Imatra, Nuijamaa och Niirala

Livsmedelsverkets meddelande 17.11.2023: Stängningen av gränsövergångar påverkar transporter av djur, animaliska produkter och växter 

Kundmeddelande 16.11.2023: Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra och Niirala gränsövergångsställen stängs från och med 18.11.2023

Statsrådets meddelande 16.11.2023: Regeringen har beslutat stänga gränsen i sydöstra Finland

Kundmeddelande