Hoppa till innehåll

EU:s nya sanktioner mot Ryssland

Utgivningsdatum 3.3.2022 13.02

Europeiska unionen har fastställt nya omfattande sanktioner och exportkontrollbestämmelser som riktas mot Ryssland. Bestämmelserna har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning 25.2.2022: 

Förutom sanktionerna mot Ryssland har även sanktioner mot varor från områden i länen Donetsk och Luhansk trätt i kraft 24.2.2002, och dessa fastställs i bilaga II till EU-förordning 2022/263.

De nya sanktionerna omfattar en mycket bred mängd olika varor. Sanktionerna riktas i synnerhet mot högteknologi som kan användas för att förbättra och utveckla Rysslands militärindustriella förmåga, och mot oljeraffineringsteknologi samt luftfarts- och rymdindustri. Dessutom infördes exportförbud på produkter med dubbla användningsområden. Exporttillstånd för dessa produkter kan endast erhållas i undantagsfall.

Kontrollera vilka varor som omfattas av sanktionerna i Fintaric eller Taric-databasen

Du kan kontrollera vilka varor som omfattas av sanktionerna antingen i varukodstjänsten Fintaric eller i EU:s Taric-databas. I dessa tjänster hittar du även Taric-villkorskoderna som används i export- och importdeklarationer för att ange de varukodsspecifika restriktionerna för varorna. Det finns ingen separat förteckning över varorna som omfattas av sanktionerna.

Tullen har uppdaterat kundanvisningen om angivande av exportrestriktioner i exportdeklarationen. De nya Taric-villkorskoderna gällande sanktionerna mot Ryssland har uppdaterats i tabell 1 och 3 i anvisningen. 

Varor kan omfattas av sanktionerna även då de exporteras från tillfälligt lager genom transitering till Ryssland eller då de återexporteras från tullager till Ryssland. Den ansvariga för förfarandet som återexporterar eller transiterar varorna från lagret ansvarar för att uppgifterna i deklarationen är korrekta och för de skyldigheter som hänför sig till varorna. Tullen övervakar exporten av varor som omfattas av sanktionerna även genom att utföra varukontroller i lager och vid gränsövergångsställen.

Information uppdateras löpande på utrikesministeriets och Tullens webbplatser

Företag rekommenderas att aktivt följa utrikesministeriets aktuella information om exportkontroll och utrikesministeriets webbsidor om sanktioner enligt land. Läs även utrikesministeriets material om de nya sanktionerna mot Ryssland. På Tullens webbplats finns även en separat sida med samlad information om exportsanktionerna mot Ryssland och om deras konsekvenser för företag.

Mera information
Rysslands attack mot Ukraina – exportsanktioner samt konsekvenser för företag och privatpersoner
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Pakotteet