Hoppa till innehåll

Den slutgiltiga antidumpningstullen på kinesiska volframelektroder utvidgas till att omfatta produkter som avsänts från Laos och Thailand

Utgivningsdatum 4.9.2020 15.02

Kommissionen har avslutat undersökningen rörande kringgående av antidumpningstullen på kinesiska volframelektroder och utvidgar den slutgiltiga antidumpningstullen till att omfatta volframelektroder som avsänts från Laos och Thailand. Antidumpningstullen ska tillämpas oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Laos eller Thailand. Undersökningen gällande produkter som avsänts från Indien har avslutats oberoende av om produkternas deklarerade ursprung varit Indien eller inte. 

Produkterna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 8101 99 10 och ex 8515 90 80  (Taric-nummer 8101991011, 8101991012, 8515908011 och 8515908012).

Förordningen om detta ärende finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 290, 4.9.2020.

Den utvidgade antidumpningstullen som tas ut retroaktivt för import som registrerats sedan den 20 december 2019 gällande produkter som avsänts från Laos eller Thailand är lika stor som antidumpningstullen som tillämpas på ”alla övriga företag, dvs. 63,5 procent. Tullen skickar kunderna ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar antidumpningstullen. 

Undersökningen av kringgående gällande importen från Indien och registreringen av denna import avslutas. 

I förordningen finns också anvisningar för hur företag kan ansöka om befrielse från den utvidgade tullen. 

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar