Hoppa till innehåll

Anvisningar gällande en förordning om EU:s antidumpnings- och utjämningstullar har publicerats

28.7.2020 9.49
Pressmeddelande

I förordningen om det så kallade tullverktyget fastställs villkoren för uttag av antidumpnings- och/eller utjämningstullar på produkter som förs in till en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller annan konstruktion på en medlemsstats kontinentalsockel eller i dess exklusiva ekonomiska zon. Förordningen är en del i reformen av EU:s skyddsåtgärder gällande handeln.

Förordningen publicerades den 3 juli i Europeiska unionens officiella tidning och den trädde i kraft den 23 juli 2019. Förordningen började tillämpas fyra månader efter den dag då den publicerades, dvs. den 4 november 2019.

Länk till förordningen: (EU) 2019/1131

Se anvisningen om EU:s antidumpnings- och utjämningstullar.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar