Hoppa till innehåll

Anmälan av unionsvarors ankomst efter att en summarisk införseldeklaration ingetts till ICS2-systemet

Utgivningsdatum 27.6.2023 9.56 | Publicerad på svenska 27.6.2023 kl. 10.01
Pressmeddelande

Unionsvaror som importerats till EU:s tullområde via ett tredjeland och för vilka en summarisk införseldeklaration ingetts till ICS2-systemet frigörs från tullövervakningen när deras ankomst anmälts till Tullen. Beakta att du då inte kan ange varupostidentifierare i anmälan av varors ankomst.

Anmäl varornas ankomst genom att ange uppgifterna om transportdokumentet utan varupostidentifierare, när

  • den föregående summariska införseldeklarationen ingetts till kommissionens ICS2-system och
  • alla varorna i transportdokumentet på undernivå är unionsvaror och koden FIPOU används i anmälan av varors ankomst. 

Om varornas ankomst anmäls med angivande av varupostidentifierare, registreras unionsvarorna inte som tullklarerade. Då behandlas varorna som icke-unionsvaror och de befinner sig i tillfällig lagring.

Användningen av ICS2-systemet för att inge summariska införseldeklarationer blir obligatorisk den 1 juli 2023 då övergångstiderna för flygtrafik går ut.

Mera information:

Anmälan av varors ankomst (FI332) och anmälan om uppvisande vid införsel (IE347)
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering