Nätbeställning av tobaksprodukter och resandeinförsel

Införsel med hjälp av ett medel för distanskommunikation av tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor, som anskaffats via en näringsidkare, får inte föras in i landet. Det finns även begränsningar för resandeinförsel.

Tobaksprodukter är produkter som kan förbrukas och som helt eller delvis består av tobak (nicotiana). I tobakslagen föreskrivs om införsel av tobaksprodukter, elektroniska cigaretter och vätskor som används i elektroniska cigaretter. Tobakslagen gäller också örtprodukter för rökning.

Tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor får inte anskaffas eller tas emot från en näringsidkare utanför Finland. Produkterna får inte anskaffas via distanskommunikation såsom via internet, e-post, post eller telefon.

På sidan Tobak i gåvoförsändelsen finns information om vilka begränsningar och betalningar gäller för tobaksförsändelser som skickas som gåva från utlandet.

Resandeinförsel av tobaksprodukter

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in en tobaksprodukt eller nikotinvätska i landet.

Läs om resendeinförsel av tobaksprodukter – välj först varifrån du reser.

Välj

Resandeinförsel från ett annat EU-land

Cigaretter, cigarrer, rull- eller piptobak, nikotinvätska och örtprodukter för rökning

Du kan föra in

1. tobaksprodukter vilkas förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska samt figurativa varningar som krävs, högst

 • 200 cigaretter,
 • 50 cigarrer,
 • 100 cigariller och
 • 250 gram rull- eller piptobak 

2. högst 10 milliliter nikotinvätska i en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare vars förpackning inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs

3. högst 200 stycken färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs.

Du får medföra dessa produkter tull- och skattefritt för eget bruk, dvs. till dig själv, din familj eller som gåva.

Tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) samt nikotinvätskor

Du kan föra in

1. under ett kalenderdygn sammanlagt högst 1 000 gram

 • tuggtobak
 • tobak för användning i näsan
 • tobak för användning i munnen

2. högst 10 milliliter sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt läkemedelslagen.

Du får medföra dessa produkter endast för ditt eget bruk. Med eget bruk avses för dessa produkter endast personligt bruk; produkterna får inte föras in till familjen eller som gåva.

Postförsändelser från ett EU-land

Det är förbjudet att beställa, skaffa eller ta emot tobaksprodukter från utlandet i postpaket eller på något annat motsvarande sätt till Finland. Du får inte beställa, skaffa eller ta emot från en näringsidkare, dvs. en försäljare av tobaksprodukter, en försändelse som innehåller

 • tuggtobak
 • tobak för användning i näsan
 • tobak för användning i munnen eller
 • sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt läkemedelslagen.

Läs också: Tobak i gåvoförsändelsen

Back to top

Resandeinförsel av tobaksprodukter från länder utanför EU (s.k. tredje länder)

Gränserna för resandeinförda tobaksprodukter varierar enligt produkt och huruvida det är fråga om skattepliktig eller skattefri införsel. Införseln påverkas också av begränsningar gällande boningsort, tid och resesätt.
 

Cigaretter, cigarrer, rull- eller piptobak, nikotinvätska och örtprodukter för rökning

Du kan föra in följande skattepliktiga produkter

1. tobaksprodukter vilkas förpackning inte har de varningsmärkningar på finska och svenska samt figurativa varningar som krävs, högst 

 • 200 cigaretter
 • 50 cigarrer
 • 100 cigariller
 • 250 gram rull- eller piptobak 

2. högst 10 milliliter nikotinvätska i en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare vars förpackning inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs

3. högst 200 stycken färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs.

Du kan föra in följande produkter skattefritt

 • 200 cigaretter ELLER
 • 50 cigarrer ELLER
 • 100 cigariller (högst 3 g/st.) ELLER
 • 250 g rull- eller piptobak.

Man får föra in flera än en av de ovan nämnda tobaksprodukterna skattefritt, om de procentuella andelarna av de skattefria maximimängderna uppgår till sammanlagt högst 100 procent (till exempel 100 cigaretter och 50 cigariller).

För tobaksprodukter som införts utöver de skattefria tobaksprodukterna måste importskatterna betalas.

Du får bara föra in dessa produkter skattefritt för eget bruk, dvs. till dig själv, din familj eller som gåva. 

Du får också föra in skattefritt

högst 10 milliliter nikotinvätska i en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare vars säljförpackning inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs
högst 200 stycken färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars säljförpackning inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs.

Värdet på dessa produkter får vara högst 300 euro när du anländer landvägen till Finland. När du anländer i sjö- eller flygtrafik får värdet vara högst 430 euro.

Du får bara föra in dessa produkter skattefritt för eget bruk, dvs. till dig själv, din familj eller som gåva. 

 

Tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) samt nikotinvätskor

Du kan föra in skattefritt

under ett kalenderdygn sammanlagt högst 1 000 gram

 • tuggtobak
 • tobak för användning i näsan
 • Tobak för användning i munnen, dvs. snus

högst 10 milliliter sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt läkemedelslagen.

Du får medföra dessa produkter endast för ditt eget bruk. Med eget bruk avses för dessa produkter endast personligt bruk; produkterna får inte föras in till familjen eller som gåva.

 

Tidsbegränsningar

 • Om du bor i Finland och anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) på något annat sätt än med flyg och din resa har varat högst 24 timmar, får du inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor i landet.
  Undantag: Du får föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor till Finland, om det är uppenbart att du har skaffats dem före din utresa från Finland.
 • Om du bor utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och anländer till Finland på något annat sätt än med flyg och vistas i Finland mer än tre dygn för något annat ändamål än en genomresa, får du inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor till Finland.
  Undantag: Du får föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor i landet, om det är uppenbart att produkterna är avsedda för ditt eget personliga bruk under vistelsen i Finland.

Utöver mängdbegränsningarna ska man också beakta de ovannämnda tidsgränserna, som också gäller för tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen.

 

Postförsändelser från länder utanför EU (s.k. tredje länder)

Det är förbjudet att beställa, skaffa och ta emot tobaksprodukter i postpaket eller på något annat motsvarande sätt från andra länder till Finland. Du får inte beställa, skaffa eller ta emot från en näringsidkare, dvs. en försäljare av tobaksprodukter, en försändelse som innehåller

 • tuggtobak
 • tobak för användning i näsan
 • tobak för användning i munnen ELLER
 • sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt läkemedelslagen.

Läs också: Tobak i gåvoförsändelsen

Back to top

På Åland gäller sedan den 1 november 2016 motsvarande införselrestriktioner och -förbud i fråga om tobaksprodukter och nikotinvätskor som i Fastlandsfinland.

Resandeinförsel till Åland från andra EU-länder och från länder utanför EU

Åland är en del av EU:s tullområde men hör inte till EU:s skatteområde. Åland hör till unionens så kallade särskilda skatteområden.

Cigaretter, cigarrer rull- och piptobak, nikotinvätskor och örtblandningar för rökning

Du kan skattepliktigt föra in till Åland

1. tobaksprodukter vilkas säljförpackningar inte har varningsmärkningar på finska och svenska samt figurativa varningar som krävs, högst 

 • 200 cigaretter
 • 50 cigarrer
 • 100 cigariller
 • 250 gram rull- eller piptobak 

2. högst 10 milliliter nikotinvätska i en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare vars säljförpackning inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs 

3. högst 200 stycken färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs.

Du kan skattefritt föra in till Åland

 • 200 cigaretter ELLER
 • 50 cigarrer ELLER
 • 100 cigariller (högst 3 g/st.) ELLER
 • 250 g rull- eller piptobak.

Man får föra in flera än en av de ovan nämnda tobaksprodukterna skattefritt, om de procentuella andelarna av de skattefria maximimängderna uppgår till sammanlagt högst 100 procent (t.ex. 100 cigaretter och 50 cigariller).

Du får bara föra in dessa produkter skattefritt för eget bruk, dvs. till dig själv, din familj eller som gåva.

Du kan också skattefritt föra in till Åland
 

1. högst 10 milliliter nikotinvätska i en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare vars förpackning inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs
2. högst 200 stycken färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs.

Värdet på dessa produkter får var högst 300 euro när du anländer till Åland med ett luftfartyg eller fartyg som är i nöjesbruk. När du anländer i flyg- eller sjötrafik med ett luftfartyg eller fartyg som inte är i nöjesbruk får värdet vara högst 430 euro.

 

Tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) samt nikotinvätska

Du kan skattefritt föra in till Åland

1. under ett kalenderdygn sammanlagt högst 1 000 gram

 • tuggtobak
 • tobak för användning i näsan
 • tobak för användning i munnen, dvs. snus

2. högst 10 milliliter sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt läkemedelslagen.

Du får medföra dessa produkter endast för ditt eget bruk. Med eget bruk avses för dessa produkter endast personligt bruk; produkterna får inte föras in till familjen eller som gåva.

Tidsbegränsningar

 • Om du bor i Finland och anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) på något annat sätt än med flyg och din resa har varat högst 24 timmar, får du inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor i landet.
  Undantag: Du får föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor till Finland, om det är uppenbart att du har skaffats dem före din utresa från Finland.
 • Om du bor utanför Europeiska samarbetsområdet (EES) och anländer till Finland på något annat sätt än med flyg och vistas i Finland mer än tre dygn för något annat ändamål än genomresa, får du inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor till Finland.
  Undantag: Du får föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor i landet, om det är uppenbart att produkterna är avsedda för ditt eget personliga bruk under vistelsen i Finland.

De ovannämnda tidsgränserna gäller också för tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen.

 

Postförsändelser till Åland

Det är förbjudet att beställa, skaffa eller ta emot tobaksprodukter från utlandet i postpaket eller på något annat motsvarande sätt till Finland. Du får inte beställa, skaffa eller ta emot från en näringsidkare, dvs. en försäljare av tobaksprodukter, en försändelse som innehåller

 • tuggtobak
 • tobak för användning i näsan
 • tobak för användning i munnen eller
 • sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt läkemedelslagen.

Läs också: Tobak i gåvoförsändelsen

Back to top

Åland är en del av EU:s tullområde men hör inte till EU:s skatteområde. Åland hör till unionens så kallade särskilda skatteområden.

Cigaretter, cigarrer, rull- eller piptobak, nikotinvätska och örtprodukter för rökning

Du kan skattefritt föra in från Åland till Fastlandsfinland

 • 200 cigaretter ELLER
 • 50 cigarrer ELLER
 • 100 cigariller (högst 3 g/st.) ELLER
 • 250 g rull- eller piptobak.

Man får föra in flera än en av de ovan nämnda tobaksprodukterna skattefritt, om de procentuella andelarna av de skattefria maximimängderna uppgår till sammanlagt högst 100 procent (t.ex. 100 cigaretter och 50 cigariller).

För tobaksprodukter som införts utöver de skattefria tobaksprodukterna måste importskatterna betalas.

Du får bara föra in dessa produkter skattefritt för eget bruk, dvs. till dig själv, din familj eller som gåva.

 

Tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus)

Du kan skattefritt också föra in från Åland

1. under ett kalenderdygn sammanlagt högst 1 000 gram

 • tuggtobak
 • tobak för användning i näsan
 • tobak för användning i munnen, dvs. snus.

Värdet på dessa produkter får vara högst 300 euro när du anländer från Åland med ett luftfartyg eller fartyg som är i nöjesbruk. När du anländer i flyg- eller sjötrafik med ett luftfartyg eller fartyg som inte är i nöjesbruk får värdet vara högst 430 euro.

Du får medföra dessa produkter endast för ditt eget bruk. Med eget bruk avses för dessa produkter endast personligt bruk; produkterna får inte föras in till familjen eller som gåva.

Postförsändelser från Åland

Det är förbjudet att beställa, skaffa eller ta emot tobaksprodukter från Åland i postpaket eller på något annat motsvarande sätt till Fastlandsfinland. Du får inte beställa, skaffa eller ta emot från en näringsidkare, dvs. en försäljare av tobaksprodukter, en försändelse som innehåller

 • tuggtobak
 • tobak för användning i näsan
 • tobak för användning i munnen eller
 • sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt läkemedelslagen.

Läs också: Tobak i gåvoförsändelsen

Back to top

Mera viktig information

Resandeinförsel av tobaksprodukter

Tobak som upphettas är enligt definitionen i tobakslagen en tobaksprodukt. Import av tobaksprodukter som upphettas begränsas av införselförbudet som gäller för minderåriga, förbudet mot införsel med hjälp av ett medel för distanskommunikation och tidsgränserna för resandeinförsel.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter i landet. 

En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot via ett medel för distanskommunikation beställda tobaksprodukter per post, som varutransport eller på något annat sätt från ett land utanför Finland.

En i Finland bosatt person som anländer till Finland i väg eller sjötrafik från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) får inte föra in tobaksprodukter om resan har varat högst 24 timmar. Införselförbudet gäller dock inte sådan produkter som köpts före avresan från Finland. En utanför EES bosatt person som anländer till Finland i väg eller sjötrafik från ett land utanför EES får heller inte föra in tobaksprodukter i landet, om vistelsen i Finland inte är en genomresa som varar högst tre dygn. Införselförbudet gäller dock inte om det är uppenbart att produkterna är avsedda för personligt bruk under vistelsen i landet.

Skattemässigt behandlas tobaksprodukter avsedda för uppvärmning som pip- och cigarettobak, vilket innebär att det maximala antalet skattefria produkter som anges i punktskattelagen gäller också införseln av dessa produkter. Därmed får man från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde föra in 250 g tobaksprodukter för uppvärmning. 

Införsel av utrustning som används för uppvärmning av tobaksprodukter är i regel inte begränsad.


Ja, men endast en begränsad mängd.

•    När du beställer på nätet: Från EES-området får du beställa nikotinpåsar i en mängd som motsvarar högst tre månaders förbrukning. Det är inte tillåtet att beställa nikotinpåsar från länder utanför EES. Läs mer om beställning av läkemedel på nätet på Fimeas webbplats.

•    När du medför från resa: Från EES-området får du föra in nikotinpåsar i en mängd som motsvarar högst ett års förbrukning, och från länder utanför EES i en mängd som motsvarar högst tre månaders förbrukning.

Nikotinsnus, dvs. portionspåsar som innehåller nikotin, klassificeras i Finland utgående från nikotinhalten antingen som ett egenvårdsläkemedel med försäljningstillstånd eller som ett receptbelagt läkemedel. Maximimängderna som får införas beräknas utifrån portionsmängden som finns angiven på egenvårdspreparatets förpackning och, när det gäller receptbelagda läkemedel, utifrån receptet eller bruksanvisningen.

Nikotinpåsar klassificeras som egenvårdsläkemedel när deras nikotinhalt är högst 4 mg per portionspåse (dygnsdos 96 mg, dvs. en portionspåse på 4 mg tagen en gång i timmen). Nikotinpåsar vars nikotinhalt överskrider 4 mg är receptbelagda.

Kom ihåg att införseln av läkemedel alltid är personlig. Privatpersoner får inte skicka eller föra in läkemedelspreparat åt en annan privatperson.


I tobakslagen avses med

 • tobaksprodukter produkter som kan förbrukas och som helt eller delvis består av tobak (nicotiana). Nikotinvätska som används i elektroniska cigaretter regleras inte som tobaksprodukt utan i enlighet med en specialbestämmelse som nikotinvätska.
 • rökfria tobaksprodukter tuggtobak, tobak för användning i näsan, tobak för användning i munnen och andra tobaksprodukter som inte förbrukas via förbränning.
 • tobaksprodukter för rökning andra tobaksprodukter än rökfria tobaksprodukter. Sådana är till exempel cigaretter, cigarrer och rulltobak. I enlighet med tobaksdirektivet anses även tobak för vattenpipa vara tobaksprodukt för rökning när tobakslagen tillämpas.
 • röktillbehör ett tillbehör eller redskap som huvudsakligen är avsett att användas vid tobaksrökning eller för förberedelse till tobaksrökning. Till exempel cigarettpapper och pipor är röktillbehör.
 • cigarett en sådan tobaksrulle som avses i 4 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994)
 • cigarr en sådan tobaksrulle som avses i 3 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis.
 • cigarill en cigarr vars vikt per styck är högst tre gram.
 • rulltobak tobak som konsumenter eller detaljhandelsaffärer kan använda för att göra cigaretter. Tobak som kan användas både som rulltobak och genom vattenpipor ska anses vara rulltobak.
 • piptobak tobak som kan förbrukas via förbränning och uteslutande är avsedd för användning i pipa.
 • tobak för vattenpipa en tobaksprodukt som kan förbrukas enbart genom en vattenpipa.
 • tuggtobak en rökfri tobaksprodukt uteslutande avsedd att tuggas.
 • tobak för användning i näsan en rökfri tobaksprodukt som kan konsumeras via näsan.
 • tobak för användning i munnen alla tobaksprodukter för användning i munnen som helt eller delvis är framställda av tobak och som tillhandahålls i pulver- eller partikelform eller i någon kombination av dessa former, utom sådana som är avsedda att inhaleras eller tuggas.
 • örtprodukt för rökning ett tobakssurrogat som är framställt av växter och som kan förbrukas via förbränning. Produkten innehåller inte tobaksplanta utan andra växter, såsom örter eller frukter, och är avsedd att förbrukas via förbränning. Till exempel så kallade örtcigaretter samt tobaksfria örtblandningar för rökning i vattenpipa är örtprodukter för rökning.
 • elektronisk cigarett en produkt som kan användas för inandning av nikotinånga via ett munstycke eller en beståndsdel av en sådan produkt.
 • nikotinvätska vätska som innehåller nikotin och är avsedd för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett och som inte innehåller mer nikotin än 20 milligram per milliliter och inte ska användas för de ändamål som avses i 3 § 1 mom. i läkemedelslagen (395/1987).
 • nikotinfri vätska för förångning annan vätska än nikotinvätska som är avsedd för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett eller på något annat motsvarande sätt.
 • påfyllningsbehållare en behållare som innehåller nikotinvätska och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

Tullen övervakar och granskar varu- och passagerartrafik som anländer till och lämnar landet. Tullen övervakar att tidsgränserna för införsel av tobaksprodukter och nikotinvätskor iakttas så att den i samband med annan övervakning riktar övervakningsåtgärder mot flöden av transportmedel och resande inom olika trafikformer.

I 66 § i tobakslagen föreskrivs om tidsgränserna för resandeinförsel av tobaksprodukter och nikotinvätskor från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Med hjälp av tidsgränserna bekämpas olaglig handel med tobaksprodukter och förhindras att sådana tobaksprodukter som inte följer tobaksdirektivet når den finländska marknaden.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter


En privatperson som anländer till Finland får för eget personligt bruk medföra sammanlagt högst 1 000 gram tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) per kalenderdygn. Dessa tobaksprodukter får inte föras in som gåva.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter i landet.

Mer information: Resandeinförsel av tobaksprodukter


Enligt tobakslagen får en privatperson som anländer till Fastlandsfinland från Åland för eget personligt bruk medföra sammanlagt högst 1 000 gram tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) per kalenderdygn. Dessa tobaksprodukter får inte föras in som gåva.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter                 

 


Cigarettpapper klassificeras som röktillbehör. Tobakslagen begränsar inte införseln av röktillbehör. De tidsgränser och kvantitativa begränsningar som fastställs i lagen gäller alltså inte för införseln av röktillbehör.

Enligt lagen om tobaksaccis är cigarettpapper dock en punktskattepliktig produkt. Mera information om punktbeskattningen av cigarettpapper hittar du på Skatteförvaltningens webbplats.

Resandeinförsel av cigarettpapper

Som resandeinförsel får du för eget bruk föra in cigarettpapper i landet från EU:s tull- och skatteområde (EU) utan tidsgränser och kvantitativa begränsningar. Skatteförvaltningen svarar för punktbeskattningen och för därtill hörande rådgivning.

En resande som anländer från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde (EU) eller från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde (t.ex. Kanarieöarna) får föra in cigarettpapper för eget bruk till ett värde av 300 € i vägtrafik och till ett värde av 430 € i luft- och sjötrafik. Läs mer om varor som resande för in.

Beställning av cigarettpapper

Du kan beställa cigarettpapper från EU:s tull- och skatteområde för ditt eget bruk utan kvantitativa begränsningar. Enligt lagen om tobaksaccis är cigarettpapper dock en punktskattepliktig produkt. Skatteförvaltningen svarar för punktbeskattningen och för därtill hörande rådgivning.

Om du beställer cigarettpapper från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde, tullklareras försändelsen och vanligtvis uppbärs punktskatt och mervärdesskatt på den.

Om du beställer cigarettpapper från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde, tullklareras försändelsen och normala importskatter, dvs. vanligtvis tull, punktskatt och mervärdesskatt, uppbärs på cigarettpappret.

Läs mera om nätbeställning.

Lagstiftning

 • mervärdesskattelagen 95 d §
 • tobakslagen (549/2016) 2 § 16 punkten
 • lagen om tobaksaccis 2 §
 • punktskattelagen 72 §

 


Det är nästan omöjligt att själv göra varningsmärkningar på tobaksprodukter.

Tobaksdirektivet förutsätter att varje detaljhandelsförpackning för tobaksvaror för rökning ska ha en hälsovarning bestående av både en varningstext och ett färgfoto som är förknippat med texten. Kraven på varningsmärkningar gäller också detaljhandelsförpackningar för nikotinvätskor i elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare och för örtprodukter för rökning.

En privatperson får bara föra in en viss mängd produkter som saknar varningsmärkningar på finska och svenska om produktens negativa effekter för hälsan samt i fråga om tobaksprodukter också figurativa varningar.

Social- och hälsovårdsministeriets har gett närmare bestämmelser om märkningarnas text, bilder, typsnitt och punktstorlek, färg, ram, yta, hur märkningarna ska placeras, alterneras och fästas och att de inte ska brytas, samt om annan definiering. Hälsovarningarna ska enligt huvudregeln tryckas på ett sådant sätt att de inte kan avlägsnas eller utplånas, de ska vara helt synliga och de får inte brytas när detaljhandelsförpackningen öppnas. Hälsovarningarna får inte på något sätt dölja detaljhandelsförpackningens skattemärken eller prisetiketter, lokaliserings-, spårnings- eller säkerhetsmärkningar och de får inte störa märkningarnas läsbarhet. Det är nästan omöjligt att uppfylla alla ovannämnda krav t.ex. genom att själv klistra varningsmärkningarna på produkterna.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 


Tobaksfria örtblandningar för rökning i vattenpipa är enligt tobakslagen örtprodukter för rökning. Dessa får inom de föreskrivna gränserna föras in till Finland från ett EU-land och från länder utanför EU.

Du kan föra in

 • högst 200 enheter färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs.

Resandeinförsel av örtprodukter för rökning från Åland till Fastlandsfinland omfattas inte av mängdbegränsningarna. Varorna kan också beställas från en nätbutik; tobakslagen innehåller inga restriktioner gällande skaffande eller mottagande av dessa produkter per post, som varutransport eller på något annat sätt från länder utanför Finland.

Resandeinförseln till Finland av tobak för vattenpipa omfattas av en mängdbegränsning på 250 gram för skattefrihet och tullfrihet då produkten förs in från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde samt från ett område som ligger inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde. Detta gäller oavsett om blandningen som röks i pipan innehåller nikotin eller inte. Detta gäller också på import från landskapet Åland till Fastlandsfinland samt på import från andra EU-medlemsstater och Fastlandsfinland till landskapet Åland.


Du kan inte via en utländsk nätbutik beställa tobak för vattenpipa som innehåller tobak. En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot via ett medel för distanskommunikation beställda tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från ett land utanför Finland.

I tobakslagen avses med tobak för vattenpipa en tobaksprodukt som kan förbrukas enbart genom en vattenpipa.

Tobak för vattenpipa får föras in som resandeinförsel till Finland. Resandeinförsel från Europas ekonomiska samarbetsområdet (EES) omfattas dock av tidsbegränsningar. Mera information om tidsbegränsningarna finns på denna sida vid punkten import från länder utanför EU.

Resandeinförseln till Finland av tobak för vattenpipa omfattas av en mängdbegränsning på 250 gram för skattefrihet och tullfrihet då produkten förs in från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde samt från ett område som ligger inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde. Detta gäller oavsett om blandningen som röks i pipan innehåller nikotin eller inte. Detta tillämpas också på import från Åland till Fastlandsfinland och på import från andra EU-medlemsstater och Fastlandsfinland till Åland.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter i landet.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter


Ja. Du får föra med dig smaksatta tobaksprodukter och nikotinvätskor till Finland från en utlandsresa, eftersom införseln av dessa produkter inte särskilt förbjudits i tobakslagen. Beakta dock tobakslagens kvantitativa begränsningar och tidsgränser för resandeinförseln.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätska i landet.

Läs mer: Införselrestriktioner och -förbud enligt tobakslagen


 


Om tobaksprodukternas förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska och de figurativa varningar som krävs får man inte föra in mer än 200 cigaretter, inte ens genom att betala skatterna.

Mer information: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 


Om du bor i Finland och anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) på något annat sätt än i flygtrafik och din resa har varat högst 24 timmar, får du inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor i landet.

Undantag: Du får föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor till Finland, om det är uppenbart att du har skaffats dem före din utresa från Finland. Till exempel varningsmärkningar på finska och svenska kan vara ett bevis för att produkten har skaffats i Finland.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor i landet.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 


Med totalreformen av tobakslagen genomfördes EU:s tobaksdirektiv (2014/40/EU).

Tobakslagen (549/2016) bereddes av social- och hälsovårdsministeriet, som har hand om den allmänna ledningen och styrningen av efterlevnaden av tobakslagen. Enligt tobakslagen är Tullen den verkställande myndigheten, som ska övervaka att de införselförbud och införselrestriktioner som föreskrivs i lagen följs. Tullens uppgifter omfattar också granskning och övervakning av EU:s inre trafik och införsel från Åland till övriga Finland.


När du som resande medför produkter för eget bruk eller som gåva, är införseln tull- och skattefri om mängderna och värdegränsen för resandeinförsel inte överskrids och om införseln är sporadisk.

Om du för in en viss produkt en eller två gånger är det fråga om sporadisk resandeinförsel. Om du upprepade gånger för in samma produkt klassas införseln inte längre som sporadisk på det sätt som avses i lagstiftningen, och du blir tvungen att betala tull på produkterna.

Införselns sporadiska eller upprepade natur avgörs från fall till fall. Då bedömer Tullen bland annat varornas typ och antal samt hur många gånger varorna förts in.


Tobakslagen innehåller bestämmelser om införsel av tobaksprodukter, elektroniska cigaretter och vätskor som används i elektroniska cigaretter. Också örtprodukter för rökning regleras av tobakslagen. På Åland gäller motsvarande införselrestriktioner och -förbud som Fastlandsfinland.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätska i landet.


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning