Kontanta medel

När du på din resa anländer till EU-området eller lämnar EU-området och du har med dig kontanta medel till ett värde av 10 000 euro eller mer, ska du på eget initiativ lämna in en anmälan av kontanta medel till Tullen.  Värdegränsen på 10 000 euro gäller kontanta medel som medförs av en person.

Införsel och utförsel av kontanta medel är dock inte i sig förbjudet eller begränsat.

Beakta också: Om kontanta medel förflyttas per post eller kurir eller som frakt kan Tullen be att avsändaren eller mottagaren lämnar motsvarande uppgifter för kontroll av kontanta medel. För dessa försändelser ska man också lämna in en tulldeklaration. 

Med kontanta medel avses 

  • sedlar och mynt
  • andra betalningsmedel, såsom checkar och överlåtbara skuldebrev
  • guldmynt (med ett guldinnehåll på minst 90 %) 
  • guldtackor, -klimpar eller -klumpar (med ett guldinnehåll på minst 99,5 %). 

Kredit- och betalkort anses inte vara kontanta medel.

Måste jag anmäla mina kontanta medel? 

Nedan hittar du anvisningar om vad du ska göra i olika situationer:  

 

Vid inresa

Jag kommer från ett land utanför EU Jag kommer från ett EU-land

Välj också hur mycket kontanta medel du har med dig

Kontanta medel till ett värde under 10 000 euro Kontanta medel till ett värde av 10 000 euro eller mer

Du behöver inte lämna någon anmälan till Tullen.
Välj grön fil.

Lämna in en anmälan av kontanta medel till Tullen när du reser in i landet. Använd i första hand detta sätt att inge anmälan. 

Fyll i och skriv ut anmälan på förhand. Bifoga till den en kopia av ditt pass eller identitetsbevis.

Välj röd fil. Vid behov kan du också få blanketten från Tullen på gränsövergångsstället.

Skicka per e-post

Du kan också skicka in anmälan av kontanta medel på förhand till Tullen per e-post. Skicka anmälan minst 24 timmar före din ankomst till adressen kateisvarailmoitus(at)tulli.fi. Dessutom ska du besöka tullen vid gränsövergångsstället för att uppvisa de kontanta medlen och bekräfta anmälan du skickat.

Notera att e-post inte alltid är ett datasäkert sätt att skicka uppgifter då dessa kan läcka till en tredje part.    

Välj också hur mycket kontanter du har med dig

Kontanta medel till ett värde under 10 000 euro KOntanta medel till ett värde av 10 000 euro eller mer

Du behöver inte lämna någon anmälan till Tullen.

Välj grön fil.

Du behöver inte lämna någon anmälan till Tullen.

Välj grön fil.

Vid utresa

Jag reser till EU Jag reser till ett land utanför EU

Välj också hur mycket kontanter du har med dig

Kontanta medel till ett värde under 10 000 euro Kontanta medel till ett värde av 10 000 euro eller mer

Du behöver inte lämna någon anmälan till Tullen. Välj grön fil.

I vissa EU-länder gäller anmälningsskyldigheten också resande från andra EU-länder. Också värdegränsen för när de kontanta medlen ska anmälas kan variera. Ta reda på vad som gäller i din destination.

Du behöver inte lämna någon anmälan till Tullen. Välj grön fil.

I vissa EU-länder gäller anmälningsskyldigheten också resande från andra EU-länder. Också värdegränsen för när de kontanta medlen ska anmälas kan variera. Ta reda på vad som gäller i din destination.

Välj också hur mycket kontanter du har med dig

Kontanta medel till ett värde under 10 000 euro Kontanta medel till ett värde av 10 000 euro eller mer

Du behöver inte lämna någon anmälan till Tullen. Välj grön fil.

Lämna in en anmälan av kontanta medel till Tullen vid din avresa. Använd i första hand detta sätt att inge anmälan. 

Fyll i och skriv ut anmälan på förhand. Bifoga till den en kopia av ditt pass eller identitetsbevis.

Var beredd att visa upp ditt pass eller identitetsbevis. Vid behov kan du också få blanketten från Tullen på gränsövergångsstället.

Skicka per e-post

Du kan också skicka in anmälan av kontanta medel på förhand till Tullen per e-post. Skicka anmälan minst 24 timmar före din avresa till adressen kateisvarailmoitus(at)tulli.fi. Dessutom ska du besöka tullen vid gränsövergångsstället för att uppvisa de kontanta medlen och bekräfta anmälan du skickat.

Notera att e-post inte alltid är ett datasäkert sätt att skicka uppgifter då dessa kan läcka till en tredje part.   

Beakta följande

Du kan få böter. Det kan också leda till en brottsutredning och därpå följande rättegång.


Genom övervakningen av trafiken med kontanta medel vill Tullen avslöja sådana kontanta medel som förs över EU:s yttre gräns i samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism. Tullen anlitar sedelhundar på Helsingfors-Vanda flygplats och övergångsställena vid den östra gränsen.

Mera information om penningtvätt: Penningtvätt.fi


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning