Kontanter

När du anländer till EU-området eller lämnar EU och du har med dig kontanter till ett värde av
10 000 euro eller mer, ska du lämna en anmälan om kontanta medel till Tullen.  

Införsel och utförsel av kontanter är dock i sig inte förbjudet eller begränsat. 

Vad avses med kontanta medel?

Med kontanta medel avses förutom sedlar och mynt som är i omlopp som betalningsmedel även vissa andra betalningsmedel, såsom checkar och överlåtbara skuldebrev. Kreditkort anses inte vara kontanter.

Vid inresa

Jag kommer från ett land utanför EU Jag kommer från ett EU-land

Välj också hur mycket kontanter du har med dig

Pengar till ett värde under 10 000 euro Pengar till ett värde av 10 000 euro eller mer

Du behöver inte lämna någon anmälan till Tullen.
Välj grön fil.

Lämna en anmälan om kontanta medel till Tullen när du reser in i landet. Skriv ut och fyll i blanketten på förhand. Bifoga en kopia av ditt pass eller identitetsbevis.

Välj röd fil. Du kan också få blanketten från tullen på gränsövergångsstället.

Välj också hur mycket kontanter du har med dig

Pengar till ett värde under 10 000 euro Pengar till ett värde av 10 000 euro eller mer

Du behöver inte lämna någon anmälan till Tullen.

Välj grön fil.

Du behöver inte lämna någon anmälan till Tullen.

Välj grön fil.

Vid utresa

Jag reser till EU Jag reser till ett land utanför EU

Välj också hur mycket kontanter du har med dig

Pengar till ett värde under 10 000 euro Pengar till ett värde av 10 000 euro eller mer

Du behöver inte lämna någon anmälan till Tullen. Välj grön fil.

I vissa EU-länder gäller anmälningsskyldigheten också resande från andra EU-länder. Också värdegränsen för när de kontanta medlen ska anmälas kan variera. Ta reda på vad som gäller i din destination.

 

Du behöver inte lämna någon anmälan till Tullen. Välj grön fil.

I vissa EU-länder gäller anmälningsskyldigheten också resande från andra EU-länder. Också värdegränsen för när de kontanta medlen ska anmälas kan variera. Ta reda på vad som gäller i din destination.

 

Välj också hur mycket kontanter du har med dig

Pengar till ett värde under 10 000 euro Pengar till ett värde av 10 000 euro eller mer

Du behöver inte lämna någon anmälan till Tullen. Välj grön fil.

Lämna anmälan till tullen på den plats där du lämnar EU. Skriv ut och fyll i formulär för anmälan av kontanta medel på förhand. Bifoga en kopia av ditt pass eller identitetsbevis. Du kan också få blanketten från tullen på gränsövergångsstället.

Beakta följande

Du kan få böter. Det kan också leda till en brottsutredning och därpå följande rättegång.


Genom övervakningen av trafiken med kontanta medel vill Tullen avslöja sådana kontanta medel som förs över EU:s yttre gräns i samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism. Tullen anlitar sedelhundar på Helsingfors-Vanda flygplats och övergångsställena vid den östra gränsen.

Mera information om penningtvätt: Penningtvätt.fi


Läs mer

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån-fre 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning