Kontanter

När du reser över EU:s yttre gräns och har med dig kontanter till ett värde av minst 10 000 euro eller motsvarande belopp i andra valutor ska du lämna en anmälan om kontanta medel till Tullen. Kreditkort behöver inte anmälas.

Vid inresa

Jag kommer från ett land utanför EU Jag kommer från ett EU-land

Välj också hur mycket kontanter du har med dig

Mindre än 10 000 € 10 000 € eller mer (eller motsvarande belopp i andra valutor)

Du behöver inte lämna någon anmälan till Tullen.
Välj grön fil.

Lämna en anmälan om kontanta medel till Tullen när du reser in i landet. Skriv ut och fyll i blanketten på förhand. Bifoga en kopia av ditt pass eller identitetsbevis.

Välj röd fil. Du kan också få blanketten från tullen på gränsövergångsstället.

Välj också hur mycket kontanter du har med dig

Mindre än 10 000 € 10 000 € eller mer (eller motsvarande belopp i andra valutor)

Du behöver inte lämna någon anmälan till Tullen.

Välj grön fil.

Du behöver inte lämna någon anmälan till Tullen.

Välj grön fil.

Vid utresa

Jag reser till EU Jag reser till ett land utanför EU

Välj också hur mycket kontanter du har med dig

Mindre än 10 000 € 10 000 € eller mer

Du behöver inte lämna någon anmälan till Tullen. Välj grön fil.

I vissa EU-länder gäller anmälningsskyldigheten också resande från andra EU-länder. Också värdegränsen för när de kontanta medlen ska anmälas kan variera. Ta reda på vad som gäller i din destination.

 

Du behöver inte lämna någon anmälan till Tullen. Välj grön fil.

I vissa EU-länder gäller anmälningsskyldigheten också resande från andra EU-länder. Också värdegränsen för när de kontanta medlen ska anmälas kan variera. Ta reda på vad som gäller i din destination.

 

Välj också hur mycket kontanter du har med dig

Mindre än 10 000 € 10 000 € eller mer

Du behöver inte lämna någon anmälan till Tullen.

Välj grön fil.

Lämna anmälan till tullen på den plats där du lämnar EU. Skriv ut och fyll i formulär för anmälan av kontanta medel på förhand. Bifoga en kopia av ditt pass eller identitetsbevis. Du kan också få blanketten från tullen på gränsövergångsstället.

Beakta följande

Med kontanta medel avses förutom sedlar och mynt som är i omlopp som betalningsmedel även vissa andra betalningsmedel, såsom checkar och överlåtbara skuldbrev. Kreditkort behöver inte anmälas.


Genom EU-förordning föreskrivs bara om anmälningsskyldighet, inte om förbud mot eller begränsning av införsel och utförsel av kontanter.


Följden av försummad anmälningsskyldighet är i regel böter.


Genom övervakningen av trafiken med kontanta medel vill Tullen avslöja sådana kontanta medel som förs över EU:s yttre gräns i samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism. Antalet förseelser gällande kontanta medel som registrerats av Tullen har ökat under de senaste åren.

Tullen anlitar sedelhundar på Helsingfors-Vanda flygplats och övergångsställena vid den östra gränsen.


Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag