Saavun matkalta Suomeen

Saavun Suomeen EU-maasta

Sinun ei tarvitse antaa Tullille ilmoitusta käteisvaroistasi, jos saavut Suomeen toisesta EU-maasta. Ilmoitusta ei tarvitse antaa, vaikka toisit käteistä 10 000 euroa tai enemmän.

Valitse Tullissa vihreä kaista. 

Saavun Suomeen EU:n ulkopuolelta

Jos sinulla on käteisvaroja alle 10 000 euroa, sinun ei tarvitse antaa ilmoitusta Tullille. Valitse vihreä kaista.

Jos sinulla on käteisvaroja 10 000 euroa tai enemmän, anna Tullille käteisvarailmoitus, kun saavut maahan. Käteisvarojen kuljettaminen ei ole kiellettyä, mutta siitä täytyy ilmoittaa Tullille. 

Täytä ja tulosta käteisvarailmoitus valmiiksi. Liitä mukaan kopio passista tai henkilötodistuksestasi.

Valitse Tullissa punainen kaista. Saat lomakkeen myös rajanylityspaikan Tullilta.

Lähden Suomesta ulkomaille

Matkustan Suomesta EU-maahan

Sinun ei tarvitse antaa ilmoitusta Suomen tullille. Valitse vihreä kaista.

Huomioi kuitenkin, että joissain EU-maissa on velvollisuus ilmoittaa käteisvaroista, vaikka saavut toisesta EU-maasta. Ilmoitettavan käteisen arvoraja voi vaihdella. Selvitä mahdolliset vaatimukset kohdemaan viranomaisilta.

Matkustan Suomesta EU:n ulkopuolelle

Jos sinulla on käteisvaroja alle 10 000 euroa, sinun ei tarvitse antaa ilmoitusta Suomen Tullille. Valitse vihreä kaista.

Jos sinulla on käteisvaroja 10 000 euroa tai enemmän, anna Suomen Tullille käteisvarailmoitus, kun olet poistumassa maasta. Käteisvarojen kuljettaminen ei ole kiellettyä, mutta siitä täytyy ilmoittaa Tullille.

Täytä ja tulosta käteisrahailmoitus valmiiksi. Liitä mukaan kopio passista tai henkilötodistuksestasi.

Saat lomakkeen myös rajanylityspaikan Tullilta.

Jos poistut EU-alueelta jonkin toisen EU-maan kautta, anna käteisvarailmoitus siinä maassa. 

Huomioi, että eri maissa voi olla erilaisia vaatimuksia siitä, miten paljon käteistä maahan voi tuoda ja täytyykö siitä ilmoittaa. Selvitä mahdolliset vaatimukset kohdemaan viranomaisilta.

Venäjälle ei saa viedä EU-maiden virallista valuuttaa seteleinä. 

Vienti on sallittu ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

  • Valuuttaa seteleinä voi viedä diplomaatti- tai konsuliedustojen tai kansainvälisten järjestöjen käyttöön.
  • Venäjälle matkustava yksityishenkilö ja hänen kanssaan matkustavat perheenjäsenet voivat viedä valuuttaa seteleinä henkilökohtaiseen käyttöön. Henkilökohtaista käyttöä on rahojen käyttö yöpymistä, ruokailua, liikkumista tai ostoksia varten.

Henkilökohtaisena käyttönä ei voida pitää esimerkiksi

  • rahojen viemistä sukulaiselle tai ystävälle Venäjälle
  • kiinteistön tai muun kiinteän omaisuuden ostoa
  • palkkakuluihin tai muihin yritystoiminnan kuluihin tarkoitettua rahaa
  • pääomasijoituksiin tai pankkitilille tarkoitettua rahaa
  • lainan maksuun tarkoitettua rahaa
  • Venäjälle muuttavan henkilön henkilökohtaisen varallisuuden vientiä Venäjälle EU:n jäsenvaltioiden virallisen valuutan määräisinä seteleinä
  • Venäjällä asuvan ja kotiinsa palaavan matkustajan käyttämättä jääneiden rahojen vientiä Venäjälle.

Kiellolle ei ole säädetty alarajaa. Huomioi siis, että mikä tahansa summa voi olla pakotteiden alainen, vaikka siitä ei tarvitsisi antaa ilmoitusta Tullille.