Hoppa till innehåll

Tariffikiintiöitä maataloustuotteille

18.12.2020 12.03
Tiedote

Euroopan komissio on antanut täytäntöönpanoasetuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1308/2013 ja (EU) N:o 510/2014 soveltamista koskevista säännöistä sikäli kuin kyseessä on tuontitariffikiintiöiden hallinnointi ”ensin tullutta palvellaan ensin” -periaatteen mukaisesti (N:o 2020/1988); julkaistu EUVL L 422/14.12.2020). Asetusta sovelletaan 1.1.2021 alkaen.

Asetuksessa vahvistetaan liitteessä I lueteltujen maataloustuotteiden tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat yhteiset säännöt sekä hallinnointia koskevat erityissäännöt joillekin näistä tariffikiintiöistä. 

Tariffikiintiöitä hallinnoidaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien aikajärjestyksen mukaisesti. 

Lisätietoja:
Tariffikiintiöt
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet