Hoppa till innehåll

Tullkvoter för jordbruksprodukter

18.12.2020 12.03
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utfärdat genomförandeförordning (EU) 2020/1988 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 510/2014 vad gäller förvaltningen av importtullkvoter i enlighet med principen ”först till kvarn” (publicerad i EUT L 422/14.12.2020). Förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2021.

I förordningen fastställs gemensamma regler för förvaltningen av de tullkvoter för jordbruksprodukter som anges i bilaga I samt särskilda regler för förvaltningen av vissa av dessa tullkvoter. 

Tullkvoterna förvaltas i enlighet med den kronologiska ordning i vilken tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtas.  

Mera information:
Tullkvoter
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om förmånsbehandling