Tariffikiintiöt

Tariffikiintiöllä tarkoitetaan tietylle tuontimäärälle määräajaksi myönnettyä tullittomuutta tai alennettua tullia. Kiintiön täytyttyä tavaraa saa edelleen tuoda maksamalla normaalit tullit.

Tariffikiintiöt voivat perustua erilaisiin sopimuksiin, kuten Maailman kauppajärjestön (WTO) sopimuksiin, EU:n yleiseen tullietuusjärjestelmään (GSP), liittymissopimuksiin ja vapaakauppajärjestelyihin. Tariffikiintiöt voivat olla myös EU:n yksipuolisesti myöntämiä.

WTO-tariffikiintiöitä sovelletaan osin tuontiin kaikista maista, osin tuontiin niiden ehdoissa mainituista maista. Muita sopimuspohjaisia tariffikiintiöitä sovelletaan tuontiin vain niistä maista, joiden kanssa sopimus on tehty.

Autonomisia tariffikiintiöitä sovelletaan tuonnissa kaikista EU:n ulkopuolisista maista eräisiin tavaroihin, joita ei ole valmistus- ja tuotantoyrityksille riittävästi saatavana EU:ssa. Yritykset voivat hakea tuotannossaan tarvitsemille tavaroille tariffikiintiötä samalla tavoin kuin tullisuspensiota.

Tariffikiintiöiden hallinnointi

Osaa tariffikiintiöistä hallinnoi komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto (DG AGRI). Näiden kiintiöiden käyttäminen edellyttää kiintiötuontitodistuksen esittämistä. Kiintiötuontitodistusta haetaan Ruokavirastolta. Kun kiintiötuontitodistus on myönnetty, oikeus lukea tavara kiintiöön on tiedossa jo tulli-ilmoitusta tehtäessä. Tuontitodistuskiintiöiden järjestysnumero alkaa numeroilla 094.

Suurinta osaa tariffikiintiöistä hallinnoi komission verotuksen ja tulliliiton pääosasto (DG TAXUD). Kiintiöiden käyttö ei edellytä tuontitodistuksia, vaan ne jaetaan tulli-ilmoitusten hyväksymispäivän mukaisessa järjestyksessä (FCFS, first come first served). Kiintiöön mahtuminen on varmaa vasta kun jako on tehty. Kiintiön täyttyessä viimeisenä jakopäivänä käytettävissä oleva kiintiömäärä jaetaan kaikkien sinä päivänä käsittelyssä olevien pyyntöjen kesken.

Miten tariffikiintiötä hyödynnetään?

Tee tulli-ilmoituksella pyyntö tariffikiintiöön lukemisesta. Pyynnön voi tehdä ensimmäisen kerran tavaraa vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa. FCFS-kiintiöiden osalta ratkaisevaa on tulli-ilmoituksen hyväksymispäivä ja se, onko kiintiössä saldoa jäljellä. Kiintiötä koskevat tiedot löydät komission DDS-kyselyohjelmasta.

  1. Ilmoita etuus- eli tullikohtelukoodi tulli-ilmoituksen sarakkeessa 36. Kiintiötä sovellettaessa etuuskohtelukoodin keskimmäinen numero on aina 2.
  2. Esitä pyyntö koko tuontierälle ja esitä tarpeelliset selvitykset. Tariffikiintiön järjestysnumeron ja sovellettavan tullin löydät DDS:n Taric- ja kiintiökyselyistä tai käyttötariffin osista 1 ja 2 sarakkeesta ”Tariffin mukainen tulli”.
  3. Ilmoita kiintiön järjestysnumero tulli-ilmoituksen sarakkeessa 39 ja esitä sarakkeessa 44 todistukset, joita kiintiön käyttö edellyttää.

Tulli lähettää FCFS-kiintiöiden kiintiöpyynnöt päivittäin komissioon, joka jakaa kiintiöt vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen vastaanottamispäivän perusteella.

Kiintiöön ei toistaiseksi voi hakea Tullin tuonti-ilmoituspalvelussa.

Huomioi nämä

Vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien aikajärjestyksen mukaisesti hallinnoitavat tariffikiintiöt:


Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta