Hoppa till innehåll

Tullens mathundar har en viktig roll i bekämpningen av afrikansk svinpest

Utgivningsdatum 17.1.2024 7.55
Pressmeddelande

Afrikansk svinpest är en djursjukdom som sprids från land till land bl.a. med köttprodukter som resande för med sig. Tullhundarna Aino och Rico har en viktig roll i bekämpningen av afrikansk svinpest. Mathundarna hittar effektivt de köttprodukter som resande för med sig, också de mest exotiska.

Afrikansk svinpest är en sjukdom som dödar svin och vildsvin. Sjukdomen sprids inte till människor, men orsakar ett stort hot mot den finländska svinhushållningen och köttindustrin. Virus sprider sig bl.a. via livsmedel som resande för med sig från utlandet. Tullens mathundar Aino och Rico har en viktig roll i bekämpningen av djursjukdomar såsom afrikansk svinpest, eftersom de med hjälp av sitt luktsinne hittar kött- och mjölkprodukterna i resandes bagage.

Mängden fynd som Rico gjort uppgår till 5 000 kilo i januari – bland fynden piggsvin, kamel och pingvin

Tullens andra mathund Rico arbetar tillsammans med sin förare Kimmo Lindén på Helsingfors-Vanda flygplats inom övervakning av passagerartrafik.  Duon arbetar i passagerarflödet och bland bagage. Fynden förutsätter ett samspel mellan hunden och hundföraren, också medhjälparna spelar en stor roll.

Rico började arbeta som mathund på våren 2020 och har varit oersättlig i sitt arbete. Nu i januari uppgår den totala mängden fynd som Rico gjort till 5 000 kilo i fråga om livsmedel av animaliskt ursprung.

Ricos fynd består i huvudsak av bekanta kött- och mjölkprodukter, men alltid då och då påträffar han en ovanlig och obekant produkt. Under det senaste året har Rico hittat bl.a. rökt piggsvin, torkad kamel och djupfrysta pingviner. Erfarenheten och kunnandet ökar i och med varje fynd både hos hunden och  hos föraren. Också resenärerna lär sig.

- En del av resandena har haft den uppfattningen att om en medförd matprodukt har behandlats på något sätt så kan den föras in. Sedan finns det också sådana för vilka det kommit som en överraskning att det inte varit tillåtet att föra in livsmedel av animaliskt ursprung. På följande resa är man sedan medveten om dessa saker, berättar hundföraren Kimmo Lindén.

- Bland resande finns det förstås också sådana personer som nekar till att ha fört in något förbjudet fastän Rico har markerat bagaget, fortsätter Lindén.

Rico markerar livsmedel av animaliskt ursprung. Men vid granskning av resväskor har man ibland också hittat andra förbjudna eller begränsade varor, såsom läkemedel och tobaksprodukter.

Resande kan med sitt eget agerande förebygga att djursjukdomar sprids

Resande som anländer från utlandet har en viktig roll i bekämpningen av den afrikanska svinpesten och andra djursjukdomar. Svinpestviruset kan sprida sig med livsmedel, varor och människor.

Privatinförsel av kött- och mjölkprodukter från länder utanför EU är förbjudet. Förbudet gäller införsel av livsmedel både för eget bruk och som gåva.  Mat åt sällskapsdjur omfattas också av införselförbudet. Dessutom rekommenderar myndigheterna att produkter som innehåller svin- eller vildsvinskött inte förs in från sådana EU-länder där afrikansk svinpest har konstaterats.

För tillfället förekommer afrikansk svinpest i EU-länderna Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Slovakien, Italien, Tyskland, Tjeckien, Grekland och Kroatien.

Tullen och mathundarna med på resemässan

Tullen deltar i resemässan i Helsingfors mässcentrum 19–21.1.2024. Temat på Tullens monter är bekämpning av afrikansk svinpest: mässbesökarna kan bland annat bekanta sig med förbjudna medförda matvaror och testa sina kunskaper i en frågesport. Tullens sakkunniga är på plats och besvarar frågor om resande och införsel av varor. Under mässan kan du också träffa Tullens mathundar.

Mer information om afrikansk svinpest finns på Tullens webbplats

Träffa Tullen på Resemässan 19–21.1.2024 (webbnyhet 18.12.2023)

Mediemeddelande