Hoppa till innehåll

Tullens föreskriftssamling
Tullens föreskrift om förfallodag för anstånd med betalning

2.5.2016 9.01 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 14.07
Pressmeddelande

20/2016

Nr
20/2016
Datum
2.5.2016

Författningsgrund 

Tullagen (304/2016), 65 §
Förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, artikel 110 och 111.6 första stycket

Giltighetstid 

Fr.o.m. 4.5.2016 tills vidare 

Målgrupper 
Personer med Tullens tillstånd till anstånd med betalning

Den period som avses i artikel 111.6 förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen är i Finland en vecka. Tullen föreskriver att det tullbelopp för vilket anstånd med betalning beviljas ska betalas senast på fredagen den fjärde veckan efter veckan i fråga.

Generaldirektör                                                   
Antti Hartikainen

Chefsjurist                                                           
Arto Lillman

Föreskrift