Hyppää sisältöön

Tullin määräyskokoelma
Tullin määräys maksunlykkäyksen eräpäivästä

2.5.2016 9.01
Tiedote

20/2016

Nro 20/2016 Antopäivä
2.5.2016

Säädösperusta
Tullilaki (304/2016) 50 § 1 ja 3 momentti
Asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista 110 artikla ja 111 artikla 6 kohta

Voimassaoloaika

4.5.2016 lukien toistaiseksi. 

Kohderyhmät
Henkilöt, joille Tulli on myöntänyt luvan käyttää maksunlykkäystä

Unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 111 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu ajanjakso on Suomessa viikko. Tulli määrää, että tullin määrä, jonka maksua on lykätty, on maksettava neljännen tätä viikkoa seuraavan viikon perjantaina.

Pääjohtaja 
Antti Hartikainen

Päälakimies
Arto Lillman

Määräykset