Hoppa till innehåll

Tullin määräyskokoelma
Tullin määräys sähköisesti annettavista ilmoituksista

2.5.2016 8.34
Tiedote

7/2016

Nro
7/2016
Antopäivä
2.5.2016

Säädösperusta
Tullilaki (304/2016) 52 §
Asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista 6 artikla 1 kohta ja 15 artikla 1 kohta

Voimassaoloaika
4.5.2016 lukien toistaiseksi. 

Kohderyhmät
Ilmoittajat ja näiden asiamiehet
Tullitoimipaikat

1. Yleistä

Ilmoittaja tai hänen asiamiehenään toimiva edustaja voi antaa tulli- tai muun ilmoituksen sähköisenä sanomana tai Tullin tarjoamien nettipalveluiden kautta.

Ilmoituksen antaminen sähköisenä sanomana edellyttää Tullin lupaa. Ilmoittajan tulee noudattaa Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen tietovaatimusten lisäksi Tullin julkaisemia kansallisia tietovaatimuksia sekä käyttää Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen koodien lisäksi Tullin julkaisemia kansallisia koodeja.

2. Ilmoituksen antaminen

Sanomamuotoinen ilmoitus on annettava Tullin määräämässä muodossa. 

3. Ajankohta, jona ilmoitus on saapunut Tulliin

Jollei muuta näytetä, ilmoituksen katsotaan saapuneen Tulliin silloin, kun se on saapunut Tullin tietojärjestelmään.

4. Ajankohta, jona vastaus on saapunut vastaanottajalle

Jollei muuta näytetä, vastauksen katsotaan saapuneen ilmoittajalle tai muulle vastaanottajalle silloin, kun se on saapunut vastaanottajan käyttämään tietojärjestelmään.

Pääjohtaja 
Antti Hartikainen

Päälakimies
Arto Lillman

Määräykset