Hoppa till innehåll

Tullens föreskriftssamling
Tullens föreskrift om deklarationer som ska inges elektroniskt

2.5.2016 8.34 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 13.34
Pressmeddelande

7/2016

Nr
7/2016
Datum
2.5.2016

Författningsgrund 

Tullagen (304/2016), 52 §

Förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, artikel 6.1 och artikel 15.1

Giltighetstid 

Fr.o.m. 4.5.2016 tills vidare 

Målgrupper 

Deklaranter och deras ombud

Tullkontor

1. Allmänt

Deklaranten eller representanten som agerar som dennes ombud kan inge en tulldeklaration eller en annan deklaration i form av ett elektroniskt meddelande eller via de webbtjänster som Tullen erbjuder.

Att inge en deklaration i form av ett elektroniskt meddelande förutsätter tillstånd av Tullen. Deklaranten ska iaktta både de uppgiftskrav som ställs i Europeiska unionens lagstiftning och de nationella uppgiftskrav som publicerats av Tullen samt använda både de koder som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning och de nationella koder som publicerats av Tullen.

2. Ingivande av deklaration

En deklaration i meddelandeform ska inges i den form som Tullen föreskrivit. 

3. Tidpunkt då deklarationen har inkommit till Tullen

Om inte annat påvisas, anses deklarationen ha inkommit till Tullen då den har kommit in i Tullens datasystem.

4. Tidpunkt då svaret har inkommit till mottagaren

Om inte annat påvisas, anses svaret ha inkommit till deklaranten eller till någon annan mottagare då det har kommit in i det datasystem som mottagaren använder.

Generaldirektör                                                   
Antti Hartikainen

Chefsjurist                                                           
Arto Lillman

Föreskrift