Hoppa till innehåll

Tullen bevakade resande vid östgränsen

Utgivningsdatum 3.8.2022 9.00
Pressmeddelande

Tullen förstärkte bevakningen av personer som reste till Ryssland 22–26.7 via gränsövergångsställena i Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra och Niirala. Sammanlagt gjordes dryga 2 500 kontroller, av vilka cirka 100 ledde till fortsatta åtgärder på grund av rådande sanktioner.

- Efter att Ryssland slopade coronarestriktionerna gällande gränsövergångarna behövde vi öka övervakningen av sanktionerna i passagerartrafiken, berättar bevakningsdirektör Mikko Grönberg om bakgrunden till den effektiverade kontrollen. Varor som omfattas av sanktionerna får inte föras över gränsen till Ryssland. Beroende på situationen kan kunden returnera varan till affären där den köpts eller så omhändertar Tullen den.

Under den effektiverade bevakningsperioden hittade man vid kontrollerna bland annat lyxvaror samt sådana varor som kan främja Rysslands industriella och militära kapacitet, såsom hjälpmedel som används inom sjöfart.

- För närvarande finns det ett tjugotal fall som hänför sig till passagerartrafiken där Tullen har inlett en preliminär utredning eller bett utrikesministeriet om ett utlåtande, säger Grönberg.

Vid den preliminära utredningen undersöker man om det finns skäl att misstänka brott och inleda en förundersökning.

Antalet resenärer vid gränsen mellan Finland och Ryssland ökade då Ryssland slopade coronarestriktionerna gällande gränsövergångarna 15.7. Trafikmängderna är dock långt ifrån vad de var innan restriktionerna. Under förra veckan reste cirka 30 000 personer till Ryssland via gränsövergångsställena i Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra och Niirala. Under samma vecka år 2018 var antalet resande över 80 000.

- Bevakningsperiodens resultat visar att det finns skäl att fortsätta bevakningen av personer som reser från Finland till Ryssland, konstaterar Grönberg.

EU:s sanktioner är en central del av EU:s gemensamma åtgärder

Europeiska unionen har fastställt omfattande sanktioner mot Ryssland och Belarus på grund av attacken mot Ukraina. Till Tullens uppgifter som verkställande myndighet hör att övervaka de sanktioner som överenskommits på EU-nivå i fråga om export och import av varor.

Tyngdpunkten i Tullens övervakning av sanktionerna ligger på övervakning av den kommersiella trafiken, eftersom dess inverkan är större. Genom övervakningen av passagerartrafiken hindrar Tullen kringgåendet av sanktionerna mot Ryssland.

Vad får man föra till Ryssland?

Förteckningen över förbjudna varor är lång, och den kan ändras ofta. För närvarande får inte t.ex. målarfärg eller smörjmedel till fordon, såsom syntetisk motorolja, föras till Ryssland. Exporten av lyxvaror, såsom smartenheter och sportutrustning, har märkbart begränsats. Olika stora värdegränser har fastställts för olika lyxvaror. Den huvudsakliga värdegränsen är 300 euro.

Mera information om exportsanktioner på Tullens webbplats.

Mediemeddelande ukraina