Hoppa till innehåll

Transiteringsdeklarationerna förnyas i september 2023

Utgivningsdatum 15.9.2022 9.29 | Publicerad på svenska 3.10.2022 kl. 10.24
Pressmeddelande

Transiteringsdeklarationerna förnyas i EU under åren 2021–2023. I Finland tas de nya transiterings­deklarationerna i bruk i september 2023. I fortsättningen inges deklarationerna antingen på nätet via Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.

Exempel på ändringar

  • I transiteringsdeklarationer ska varukoden (HS-nummer) anges med sex siffrors noggrannhet.
  • I transiteringsdeklarationen ska man som en ny uppgift ange utförseltullkontoret för transiteringen, när transporten lämnar det gemensamma skyddsområde som består av unionen, Norge eller Schweiz och anländer till ett land som omfattas av gemensam transitering, t.ex. Storbritannien.
  • Eventuella händelser under transporten ska anmälas i realtid till Tullen och Tullen skickar uppgiften om dem till den som är ansvarig för transiteringen.
  • Transiteringsdeklarationens struktur ändras, och i fortsättningen finns det tre olika nivåer i deklarationen. Uppgifter som gäller hela deklarationen anges på den översta nivån. Uppgifter som bara gäller ett visst leveransparti anges på en nedre nivå, dvs. leveranspartinivå. Om deklarationen har olika avsändare eller mottagare anges uppgifterna om dem på leveranspartinivå och inte på den översta nivån.
  • Transiteringsdeklarationen kan också inges på förhand (deklaration D) tidigast 30 dygn innan varornas ankomst anmäls till avgångstullkontoret. Då ska också en separat anmälan av varors ankomst lämnas in. Frigörandet för transiteringsförfarandet sker alltid vid ett tullkontor.
  • Den som är ansvarig för förfarandet ska i fortsättningen uppge beloppet av den garanti som ska reserveras (beloppet av tullar och skatter) i transiteringsdeklarationen.

Meddelandekunder måste uppdatera sina system

Transiteringsdeklarationerna inges till Tullens nya tullklareringssystem (UTU) i enlighet med de datainnehåll och koder som fastställs i unionstullkodexen. Företag som inger sina deklarationer i form av meddelanden måste uppdatera sina system, då även deklarationernas tekniska struktur förändras. Företagen måste också testa sina system med Tullen. Meddelandebeskrivningarna för transiteringsdeklarationerna har publicerats den 9 november 2021. Vi meddelar separat när man kan ansöka om nya tillstånd till meddelandedeklarering eller om uppdatering av nuvarande tillstånd. Målet är att inleda testningen av meddelandekundernas deklarationer i mars 2023.

Mera information:

Preciserad tidtabell: Deklarationerna för transitering förnyas i september 2023 och deklarationerna för export och utförsel under våren 2024 (Kundmeddelande 28.4.2022)

Meddelandebeskrivningarna för transiteringsdeklarationerna som tas i bruk i mars 2023 har publicerats (Kundmeddelande 9.11.2021)

Nya deklarationer för export, transitering och utförsel kommer att införas 2021–2023 (Kundmeddelande 24.2.2020)

UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering