Hoppa till innehåll

Tillverkar du acesulfamkalium eller importerar du sådant från Kina? Du kan begära att kommissionen inleder en översyn i fråga om antidumpningstull.

11.2.2020 14.58
Pressmeddelande

Unionstillverkare kan lämna in en skriftlig begäran till kommissionen om att börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för acesulfamkalium med ursprung i Kina. Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen på acesulfamkalium med ursprung i Kina att vara den 1 november 2020. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2934999021.

Ett tillkännagivande om detta ärende finns publicerat i EU:s officiella tidning nr C 46, 11.2.2020. I tidningen anges den tidsfrist inom vilken unionstillverkare kan lämna in begäran om översyn av antidumpningstullen till kommissionen. Begäran ska skickas till den adress som anges i tillkännagivandet.

Kommissionen undersöker införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet. Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar