Hoppa till innehåll

Tillämpning av kumulation mellan stater i södra Afrika

Utgivningsdatum 7.9.2023 9.59
Pressmeddelande

EU-kommissionen har publicerat en redogörelse i sitt meddelande 2023/C 316/3. Enligt redogörelsen kan Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia och Sydafrika från och med den 1 juni 2023 vid export till EU tillämpa kumulation enligt det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC) med de länder som förtecknas i meddelandet (protokoll 1, artiklarna 4.2 och 4.6). 

Kumulationen gör det möjligt för exportörer i Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia och Sydafrika att i de produkter som de tillverkar och exporterar till EU lägga till material med ursprung i andra SADC-stater, i AKS-stater som har ingått ett ekonomiskt partnerskapsavtal eller i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT), som om de hade sitt ursprung i den avtalsslutande SADC-stat som exporterar slutprodukten till unionen. Kumulationen gör det också möjligt att betrakta den bearbetning eller behandling som utförs i dessa länder eller territorier som om den utfördes i den avtalsslutande SADC-stat som exporterar slutprodukten till unionen. 

För att kumulation ska kunna tillämpas måste den utförda bearbetningen eller behandlingen  vara mer omfattande än de otillräckliga åtgärder som beskrivs i artikel 9.1 i protokoll 1 till det ekonomiska partnerskapsavtalet EU–SADC. Därtill bör det noteras att kumulation inte kan tillämpas på material med ursprung i Sydafrika som inte kan importeras tull- och kvotfritt till EU.

Importörerna ska själva följa eventuella ändringar som sker vid tillämpning av kumulation, eftersom Tullen inte informerar separat om nya arrangemang som påverkar kumulationen mellan SADC-stater och andra stater.  

Kommissionens meddelande finns publicerat i EU:s officiella tidning nr C 316, 6.9.2023

Mera information:
Kommissionens webbplats om de ursprungsregler i avtalen om ekonomiskt partnerskap som tillämpas på staterna i Afrika, Karibien och Stilla havet (på engelska)
yritysneuvonta(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling