Hyppää sisältöön

Eteläisen Afrikan valtioiden kumulaation soveltaminen

Julkaisuajankohta 7.9.2023 9.59
Tiedote

EU:n komissio on julkaissut ilmoituksessaan 2023/C 316/3 selostuksen. Sen mukaan Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia ja Etelä-Afrikka voivat hyödyntää 1.6.2023 alkaen EU:hun suuntautuvassa viennissä EU:n ja eteläisen Afrikan kehitysyhteisön, SADC:n, talouskumppanuussopimuksen määrättyä kumulaatiota ilmoituksessa lueteltujen maiden kanssa (pöytäkirja 1, art. 4, kohdat 2 ja 6). 

Kumulaation ansiosta Botswanan, Eswatinin, Lesothon, Namibian ja Etelä-Afrikan viejät voivat sisällyttää valmistamiinsa ja EU:hun viemiinsä tuotteisiin ilmoituksessa eriteltyjen muiden SADC-valtioiden, AKT-talouskumppanuussopimusvaltioiden sekä EU:n merentakaisten maiden ja alueiden alkuperäaineksia kuin ne olisivat kyseessä olevan valtion alkuperäaineksia. Kumulaatio mahdollistaa sen, että näissä maissa tai näillä alueilla suoritettu valmistus tai käsittely katsotaan suoritetuksi siinä valtiossa, joka vie lopullisen tuotteen EU:hun. 

Jotta kumulaatiota voi hyödyntää, suoritetun valmistuksen tai käsittelyn on ylitettävä EU:n ja SADC:n välisen talouskumppanuussopimuksessa kuvatut riittämättömät toimet (pöytäkirjassa 1, art. 9, kohta 1). Lisäksi on huomioitava, että kumulaatiota ei voi soveltaa sellaisiin Etelä-Afrikan alkuperäaineksiin, joita ei voida tuoda EU:hun tullitta ja kiintiöttä. 

Tuojien on seurattava itse kumulaation soveltamiseen liittyviä mahdollisia muutoksia, koska Tulli ei tiedota erikseen kumulaatioon vaikuttavista uusista järjestelyistä SADC-valtioiden ja muiden valtioiden välillä.  

Komission ilmoitus on julkaistu EU:n virallisen lehden numerossa C 316 / 3 / 6.9.2023

Lisätietoja:
Komission sivusto Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioihin sovellettavista talouskumppanuussopimusten alkuperäsäännöistä (englanniksi)
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Etuuskohtelutiedotteet