Hoppa till innehåll

Specialarrangemanget på grund av covid-19 gällande dokumentkontroller vid import av livsmedel upphör

Utgivningsdatum 7.9.2021 10.37
Pressmeddelande

För dokumentkontroller vid import av färska frukter och grönsaker samt andra icke-animaliska livsmedel beviljades en lättnad för tiden för covid-19-pandemin genom förordning (EU) 2020/466. Under den tiden har det vid import räckt med ett elektroniskt intyg. Lättnaden har upphört den 31 augusti 2021. Från början av september ska pappersdokumenten i original igen visas upp för Tullen innan varupartiet kan frigöras för övergång till fri omsättning. Undantag utgör förtullningar där pappersdokumentet ersatts av ett sundhetscertifikat som lämnats via den internationella elektroniska förmedlingstjänsten för sundhetscertifikat (ePHYTO). Sundhetscertifikatet i original, det officiella intyget och resultaten av provtagning och analyser ska visas upp för importpartier för vilka dokumenten utfärdats den 1 september 2021 eller därefter.

Mera information om verkställande av förordningen om offentlig kontroll

Kundmeddelande Tullaboratoriets meddelanden