Hoppa till innehåll

Ryskregistrerade bilar som befinner sig i Finland ska lämna landet senast 15 mars 2024

Utgivningsdatum 12.3.2024 15.10

Ryskregistrerade bilar som befinner sig i Finland ska föras ut ur Europeiska unionen senast 15 mars 2024. Undantag utgörs av bilar som ägs av studeranden och personer som arbetar med ett giltigt, tidsbundet arbetsavtal och som får stanna i Finland under vissa villkor. Undantaget gäller också bilar som finns i Finland med stöd av EU:s sanktionsförordning.

Den nationella övergångsperioden på sex månader för ryskregistrerade bilars utförsel ur EU löper ut. Utrikesministeriet utfärdade den 16 september 2023 riktlinjer som baserar sig på EU:s sanktionslagstiftning enligt vilka ryskregistrerade bilar som finns i Finland ska föras bort senast den 15 mars 2024.

Tullen betonar att det också efter övergångsperiodens slut finns ryskregistrerade bilar i trafiken som även i fortsättningen kan vara lagligt i Finland.

– Från och med inkommande lördag ska förare av ryskregistrerade bilar som påträffas i trafiken kunna bevisa sin rätt att använda bilen i Finland för tillsynsmyndigheterna. Dessa dokument är bra att ha med sig när man kör, så att man omedelbart när man blir tillfrågad kan bevisa sin rätt att använda sin ryskregistrerade bil. Enbart utifrån registreringsskylten går det inte att avgöra om man har en laglig rätt att använda bilen, betonar direktören för Tullens bevakningsavdelning Sami Rakshit.

Om en ryskregistrerad bil som inte har rätt att vistas i Finland påträffas i trafiken stoppar Tullen bilen och gör en eventuell skattebedömning i ärendet. Påföljden kan vara bl.a. en debitering av tullar och mervärdesskatt och utförsel av bilen från EU:s område. Om bilskatt möjligtvis också måste betalas för bilen överför Tullen den delen av ärendet till Skatteförvaltningen för skattebedömning.

När det gäller bilarnas utförsel från Finland bör bilägare notera att det för närvarande inte är möjligt att lämna Finland över den östra gränsen eftersom gränsövergångsställena är stängda fram till den 14 april 2024. Myndigheterna ger inga separata anvisningar om de praktiska frågorna kring bortförandet, utan bilägaren ansvarar för lösningarna för sin egen bil.

Tullen vet inte hur många ryskregistrerade bilar det för tillfället finns i Finland.

Undantag för heltidsstuderanden och personer i tidsbegränsade arbetsuppgifter

Efter utgången av övergångsperioden kan rätten att tillfälligt använda en ryskregistrerad bil i Finland fortsätta för heltidsstuderanden som bor varaktigt i EU eller för personer som arbetar med ett tidsbundet giltigt arbetsavtal, och vilkas bilar har förts in lagligt till Finland före inreseförbudet. Dessa undantag för tillfällig införsel omfattas av vissa ramvillkor.

Undantaget gäller också bilar som med stöd av EU:s sanktionsförordning fortfarande kan föras in tillfälligt till Finland och på så sätt vara lagligt i landet med ryska registreringsskyltar. Det här gäller bilar som ägs av EU- eller EES-medborgare eller hens familjemedlemmar som är varaktigt bosatta i Ryssland, bilar med diplomatiska skyltar samt bilar för personer som anländer till Finland på humanitära grunder.

Efter utgången av övergångsperioden ska även förare av bilar som omfattas av dessa undantag på begäran genom tillräckliga utredningar bevisa sin rätt att använda bilen i Finland för tillsynsmyndigheterna.

Bakgrunden till införselförbudet för ryskregistrerade bilar

Införsel av bilar från Ryssland förbjöds genom EU:s importsanktioner mot Ryssland den 7 oktober 2022.

Enligt utrikesministeriets nationella riktlinjer som trädde i kraft den 16 september 2023 kunde ryskregistrerade bilar inte längre komma över Finlands gräns till EU-området ens tillfälligt. Då fick bilar som redan befann sig i landet en övergångsperiod på sex månader för att lämna landet. Övergångsperioden löper ut den 15 mars 2024.

Utrikesministeriets riktlinjer baserade sig på EU-kommissionens anvisningar från september 2023 om förbud mot införsel av ryskregistrerade bilar till EU-området. Förbudet preciserades på nytt, då det registrerades i EU:s tolfte sanktionspaket mot Ryssland som trädde i kraft den 19 december 2023.

EU:s sanktionsförordning möjliggör vissa undantag för ryskregistrerade bilar. Utifrån dessa undantag kan bilen tullklareras, beskattas och registreras i Finland.

Bilaga: Praxis för ryskregistrerade bilar i Finland fr.o.m. den 16 mars 2024

Tullens tidigare meddelande om införselförbudets ikraftträdande (15.9.2023): Införselförbud för ryskregistrerade bilar inleds vid midnatt

Mera information till kunder: kontakt per e-post kirjaamo@tulli.fi eller per telefon via Tullens kundservice: https://tulli.fi/sv/om-tullen/kontaktuppgifter/radgivning-for-privatpersoner/ring-till-radgivningen-privatperson

Mediemeddelande Pakotteet