Hyppää sisältöön

Införselförbud för ryskregistrerade bilar inleds vid midnatt

Utgivningsdatum 15.9.2023 14.39 | Publicerad på svenska 18.9.2023 kl. 15.41
Pressmeddelande

Från och med 16.9.2023 kl. 0.00 börjar Tullen tillämpa utrikesministeriets nationella riktlinjer i fråga om EU-kommissionens tolkningsrekommendation gällande införsel av ryskregistrerade bilar till Finland. Genast efter dygnsskiftet till lördag får bilar som registrerats i Ryssland inte längre köras över Finlands gräns till EU-området, utan bilarna avvisas av Tullen.

EU-kommissionen utfärdade 8.9.2023 en tolkningsrekommendation, som den preciserade 12.9.2023 genom att rikta rekommendationen särskilt mot bilar. Den ursprungliga tolkningen omfattade alla produkter i bilaga XXI till sanktionsförordningen. Sådana här produkter är utöver bilar även andra varor vars import till EU-området ansetts ha en negativ inverkan på den ryska ekonomin. Specificeringen tydliggjorde tolkningen i fråga om övervakningen av sanktionerna.

– Vi börjar tillämpa utrikesministeriets riktlinjer beträffande förbudet mot införsel av ryskregistrerade bilar idag genast efter midnatt. Därefter får bilar som registrerats i Ryssland inte längre komma över Finlands gräns till EU-området, berättar direktören för bevakningsavdelningen Sami Rakshit.

Utgångspunkten är att införselförbudet gäller alla ryskregistrerade bilar, vare sig de är i privat eller kommersiellt bruk. Förbudet gäller dock bl.a. inte bilar som används av EU-medborgare som är permanent bosatta i Ryssland eller diplomatbilar.

Förbudet omfattar alla i bilaga XXI till sanktionsförordningen förtecknade fordon som huvudsakligen är avsedda för personbefordran (KN-nummer 8703). Till denna grupp hör bland annat person- och husbilar samt minibussar för färre än tio personer.

De ryskregistrerade fordon som redan finns i Finland före införselförbudet träder i kraft ska lämna landet inom sex månader.

Utrikesministeriet och Tullen har samarbetat vid beredningen av de nationella riktlinjerna. I Finland är utrikesministeriet behörig myndighet och Tullen verkställande myndighet i fråga om EU:s sanktioner mot Ryssland.

Samarbetet mellan EU:s medlemsstater vid yttre gränsen viktig för effektiv övervakning av sanktionerna

– För att övervakningen av sanktionerna ska vara omfattande och enhetlig måste alla EU-medlemsstater, men särskilt medlemsstaterna vid EU:s yttre gräns, samarbeta sinsemellan och tillämpa samma praxis vid övervakningen av sanktionerna. För närvarande har Estland, Lettland och Litauen en mycket liknande linje som Finland vid övervakningen av ryskregistrerade bilar, säger Rakshit.

–  Hos oss i Finland övervakar Tullen införseln av ryskregistrerade bilar inte enbart vid östgränsen, utan också vid gränsen mot Norge, eftersom Norge inte hör till EU och sanktionerna förbjuder införseln av dylika bilar till EU-området, betonar Rakshit.

Utrikesministeriets meddelande (15.9.2023): Restriktioner för införsel av ryskregistrerade bilar

Tullens meddelande (11.9.2023): EU-kommissionens tolkningsrekommendation om införsel av bilar registrerade i Ryssland till EU-området utreds

Mera information:
direktören för bevakningsavdelningen Sami Rakshit, förfrågningar om intervjuer via Tullens medietelefon, tfn 0295 527 150, viestinta@tulli.fi

Mediemeddelande Pakotteet