Hyppää sisältöön

Venäjälle rekisteröityjen autojen pääsy Suomeen loppuu vuorokauden vaihtuessa

Julkaisuajankohta 15.9.2023 14.39
Tiedote

Tulli alkaa soveltaa 16.9.2023 klo 0.00 alkaen ulkoministeriön kansallista linjausta EU:n komission tulkintasuosituksesta koskien Venäjälle rekisteröityjen autojen tuloa Suomeen. Heti vuorokauden vaihduttua lauantaiksi Venäjälle rekisteröidyt autot eivät enää voi tulla Suomen rajan yli EU:n alueelle, vaan Tulli käännyttää ne takaisin.

EU:n komissio antoi 8.9.2023 tulkintasuosituksen, jota se täsmensi tiistaina 12.9.2023 kohdentamalla suosituksen erityisesti autoihin. Alkuperäinen tulkinta koski kaikkia pakoteasetuksen liitteen XXI tuotteita. Näihin kuuluu autojen ohella myös muita tavaroita, joiden tuonnilla EU-alueelle on katsottu olevan vaikutusta Venäjän talouteen. Tarkennus selkeytti tulkintaa pakotteiden valvonnan osalta. 

– Alamme soveltaa ulkoministeriön linjausta Venäjän rekisterissä olevien autojen maahantuontikiellosta tänä yönä heti vuorokauden vaihtuessa. Tämän jälkeen Venäjälle rekisteröidyt autot eivät enää voi tulla Suomen rajan yli EU:n alueelle, kertoo valvontaosaston johtaja Sami Rakshit.  

Maahantuontikielto koskee lähtökohtaisesti kaikkia Venäjälle rekisteröityjä autoja, olivat ne yksityisessä tai kaupallisessa käytössä. Kiellon ulkopuolelle on rajattu mm. Venäjällä pysyvästi asuvien EU-kansalaisten sekä diplomaattien autot.

Kielto kattaa kaikki pakoteasetuksen liitteessä XXI listatut, etupäässä henkilökuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot (CN-tullikoodi 8703). Tähän luokkaan kuuluvat mm. henkilö- ja matkailuautot sekä alle 10 henkilön pikkubussit.
 
Ennen maahantuontikiellon alkamista Suomeen tuoduilla Venäjälle rekisteröidyillä autoilla on 6 kuukautta aikaa poistua Suomesta.

Ulkoministeriö ja Tulli ovat tehneet yhteistyötä kansallisen linjauksen valmistelussa. Suomessa ulkoministeriö on toimivaltainen ja Tulli toimeenpaneva viranomainen EU:n Venäjälle asettamien pakotteiden osalta. 

EU:n ulkorajavaltioiden yhteistyö tärkeää tehokkaassa pakotevalvonnassa

– Kattavan ja yhdenmukaisen pakotevalvonnan toteuttamisessa kaikkien EU-jäsenvaltioiden, mutta erityisesti EU:n ulkorajavaltioiden keskinäinen yhteistyö ja pakotteiden yhtenäinen soveltaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tällä hetkellä Viro, Latvia ja Liettua toteuttavat hyvin samantyyppistä valvontalinjaa Venäjälle rekisteröityjen autojen osalta kuin Suomikin, kertoo Rakshit.

–  Meillä Suomessa Tulli valvoo Venäjälle rekisteröityjen autojen maahantuontia itärajan lisäksi myös Norjan rajalla, koska Norja ei kuulu EU:hun ja pakotteet kieltävät autojen maahantuonnin EU-alueelle, Rakshit korostaa.

Ulkoministeriön tiedote (15.9.2023): Rajoituksia Venäjälle rekisteröityjen autojen tuontiin

Tullin tiedote (11.9.2023): EU:n komission tulkintasuositusta Venäjälle rekisteröityjen autojen tuonnista EU-alueelle selvitetään

Mediatiedote Pakotteet