Hoppa till innehåll

Ryskregistrerade bilar kommer även i fortsättningen att finnas lagligt i Finland

Utgivningsdatum 18.3.2024 19.15
Pressmeddelande

Den nationella övergångsperioden på sex månader för ryskregistrerade bilars utförsel ur landet löpte ut i fredags. Under veckoslutet påträffade tillsynsmyndigheterna tre ryskregistrerade bilar. Tullen påminner om att det i trafiken fortfarande finns ryskregistrerade bilar lagligt i Finland. Bilens förare måste på tillsynsmyndigheternas begäran bevisa sin rätt att använda bilen.

Den nationella övergångsperioden på sex månader för ryskregistrerade bilars utförsel ur EU löpte ut i fredags. Utrikesministeriet utfärdade den 16 september 2023 riktlinjer som baserar sig på EU:s sanktionslagstiftning, enligt vilka ryskregistrerade bilar som finns i Finland ska föras bort senast den 15 mars 2024. Från och med lördagen den 16 mars 2024 har förare med ryskregistrerade bilar som påträffas i trafiken varit tvungna att bevisa sin rätt att använda bilen.

– Veckoslutet gick lugnt och hittillls har tillsynsmyndigheterna påträffat tre ryskregistrerade bilar vars grund för vistelse i Finland utreds, berättar direktören för bevakningsavdelningen Sami Rakshit

– Det är dock bra att komma ihåg att det även efter övergångsperioden kommer att finnas ryskregistrerade bilar i Finland som är lagligt i landet. Undantagen kommer från både EU:s sanktionsförordning och de nationella riktlinjerna. Vi har till exempel personer under internationellt skydd som flytt kriget i Ukraina och som kan använda sina ryskregistrerade bilar här till slutet av mars, betonar Rakshit.

Undantag som berättigar till användning av en ryskregistrerad bil

I EU:s sanktionsförordning dras det upp riktlinjer för de undantag utifrån vilka en ryskregistrerad bil fortfarande kan föras in i EU. De nationella undantagen gäller i sin tur ryskregistrerade bilar som redan har funnits i Finland.

I EU:s sanktionsförordning har fastställts två undantag för ryskregistrerade bilar. Undantagen gäller bilar som ägs av en EU- eller EES-medborgare eller hens familjemedlem som är varaktigt bosatt i Ryssland samt bilar med diplomatskyltar.

För ryskregistrerade bilar som redan finns i Finland finns undantag för vissa grupper. Dessa undantag är bilar som ägs av personer som bor varaktigt utanför EU och som studerar på heltid samt bilar som ägs av personer som arbetar med ett gällande arbetsavtal för viss tid. I vissa begränsade fall är det också möjligt för personer som bor på EU-området att använda en ryskregistrerad tjänstebil. Undantag görs också i fall där tidsfristen för tillfällig införsel av bilen har förlängts separat av Tullen.

Personer i Finland som befinner sig under internationellt skydd på grund av kriget i Ukraina och som äger en ryskregistrerad bil, kan importklarera sin bil som flyttgods till Finland ännu under perioden 16–31 mars 2024 trots att övergångsperioden löpt ut. Undantaget gäller endast de bilar som anlänt till EU-området senast den 19 december 2023. Om bilen inte har tullklarerats under mars 2024, ska bilen föras bort från Finland senast den 31 mars 2024.

Vid körning är det bra att ha med sig dokumenten som berättigar till användning av bilen

Alla förare med ryskregistrerade bilar som påträffas i trafiken måste på tillsynsmyndigheternas begäran bevisa sin rätt att använda bilen. Dokumenten är bra att ha med sig när man kör, så att man omedelbart när man blir tillfrågad kan bevisa sin rätt att använda sin ryskregistrerade bil.

Bilaga: Dokument med vilka rätten att använda en ryskregistrerad bil i trafiken kan påvisas för tillsynsmyndigheterna 

Tullens tidigare meddelande (12.3.2024): Ryskregistrerade bilar som befinner sig i Finland ska lämna landet senast 15 mars 2024

Mediemeddelande ukraina