Hoppa till innehåll

Läget 1.9.2019 beträffande tillämpningen av konventionen om Europa–Medelhavstäckande ursprungsregler

Utgivningsdatum 8.10.2019 11.01
Pressmeddelande

Kommissionen har publicerat ett nytt meddelande om när och mellan vilka länder den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung har börjat tillämpas (EUT C 333, 4.10.2019, s. 3).

Tillämpningen av ursprungsreglerna i de enstaka frihandelsavtalen inom det Europa-Medelhavstäckande kumulationsområdet har nu stegvis börjat ersättas med tillämpningen av den regionala konventionens ursprungsregler.

Tabell 1 i meddelandet är en förenklad översikt över möjligheterna till kumulation inom det Europa-Medelhavstäckande området 1.9.2019. Bokstaven X i tabellen innebär att det mellan två parter ingåtts ett frihandelsavtal med ursprungsregler som medger kumulation på grundval av Europa-Medelhavstäckande modeller för ursprungsregler.

I tabellerna 2 och 3 anges från och med vilket datum diagonal kumulation tillämpas mellan länderna i fråga. I avtalet mellan Turkiet och Kosovo är detta datum 1.9.2019.

I tabell 2 avser ”(C)” framför datumet den första tillämpningsdagen för diagonal kumulation enligt den regionala konventionen i de fall där det hänvisas till konventionen i det berörda frihandelsavtalet (”C” = ”Convention”, dvs. ”konvention”). I tabellerna 2 och 3 har det inte skett ändringar i fråga om tillämpningen av ursprungsregler i EU:s frihandelsavtal. I avtalet mellan Turkiet och Serbien tillämpas konventionens ursprungsregler sedan 1.6.2019.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling