Hoppa till innehåll

Importerar du plåtar och rullar av stål med ursprung i Kina, Taiwan eller Indonesien? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

14.8.2019 8.30
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut för varmvalsade plåtar och rullar av stål med ursprung i Kina, Taiwan och Indonesien. Mera information om undersökningen finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 269 I, 12.8.2019. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Produkten klassificeras enligt HS-nummer 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 och 7220 12.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder - undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar