Hoppa till innehåll

Importerar du kinesiska produkter av glasfiberfilament eller tillverkar du sådana? Tillverkare har nu möjlighet att begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstull

5.8.2021 12.59
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för kinesiska produkter av ändlösa glasfiberfilament. Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen på kinesiska produkter av glasfiberfilament att vara 26.4.2022. Varorna klassificeras enligt följande varukoder: 7019 11 00, 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26, 7019 12 00 39, 7019 31 00 10 och 7019 31 00 90.

Tillkännagivandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning nr C 311, 3.8.2021. I tidningen anges tidsfristen för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar