Hoppa till innehåll

Ibruktagandet av transiteringsdeklarationen som inges på förhand och den därtill hörande anmälan av varors ankomst skjuts upp

Utgivningsdatum 16.5.2023 9.00 | Publicerad på svenska 16.5.2023 kl. 9.04
Pressmeddelande

Nya transiteringsdeklarationer introduceras i EU under åren 2021–2023. I Finland tas nya transiteringsdeklarationer i bruk 2.9.2023. Därefter ska dessa deklarationer inges antingen på nätet via Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.

I framtiden kan en transiteringsdeklaration också inges på förhand (D-deklaration). Transiteringsdeklarationen som inges på förhand och den därtill hörande anmälan av varors ankomst (FI170) kommer dock inte att tas i bruk 2.9.2023. Vi informerar om tidtabellen för dessa senare. 

Mer information:
Transiteringsdeklarationerna förnyas i september 2023 (Kundmeddelande 15.9.2022)
UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Kundmeddelande Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering