Hoppa till innehåll

Gränstrafiken avtagit ytterligare – Tullen avvisade 37 ryskregistrerade bilar under veckoslutet

Utgivningsdatum 18.9.2023 15.55 | Publicerad på svenska 19.9.2023 kl. 17.01
Pressmeddelande

Gränstrafiken har minskat avsevärt som en följd av införselförbudet för ryskregistrerade bilar som trädde i kraft under lördagsnatten. Av de 81 ryskregistrerade bilar som under veckoslutet försökte komma in i Finland avvisade Tullen 37.

Tullen började tillämpa utrikesministeriets riktlinjer beträffande förbudet mot införsel av ryskregistrerade bilar från och med kl. 00.00 på lördagsnatten 16.9.2023. Fram till kl. 9 på måndagsmorgonen hade totalt 81 bilar som registrerats i Ryssland anlänt till tullkontoren vid ryska och norska gränsen. Av dessa avvisades 37 medan 44 uppfyllde införselkraven.

– Under veckoslutet har gränstrafiken avtagit ytterligare för ryskregistrerade bilars del både vid östgränsen och vid gränsen mot Norge. Uppgiften om införselförbudet verkar ha nått fint fram. Vi har nog fått enskilda frågor och vid behov specificerar vi riktlinjerna tillsammans med utrikesministeriet, berättar direktören för bevakningsavdelningen Sami Rakshit.

Mest trafik var det i Vaalimaa och Nuijamaa där sammanlagt cirka 30 ryskregistrerade bilar avvisades. Till norska gränsen anlände endast några ryskregistrerade bilar.

Ryskregistrerade bilar som anlänt till gränsen efter att införselförbudet trädde i kraft,
situationen per tullkontor 18.9.2023 kl. 9.

Tullkontor

Ryskregistrerade bilar som anlänt

Avvisade bilar

Bilar som fått föras in till Finland

Vaalimaa

46

15

31

Nuijamaa

19

12

7

Imatra

4

2

2

Niirala

3

2

1

Vartius

2

2

0

Kuusamo

0

0

0

Salla

0

0

0

Raja-Jooseppi

1

1

0

Norges gräns

6

3

3

Sammanlagt

81

37

44

Utgångspunkten är att införselförbudet gäller alla ryskregistrerade bilar, vare sig de är i privat eller kommersiellt bruk. Förbudet gäller också taxibilar. Man får inte heller köra en ryskregistrerad bil över gränsen, fastän man i Finland genast vid gränsen skulle byta till en finskregistrerad bil.

Förbudet gäller dock bl.a. inte bilar som används av EU-medborgare som är permanent bosatta i Ryssland eller diplomatbilar.

Tullens meddelande (15.9.2023): Införselförbud för ryskregistrerade bilar inleds vid midnatt

Mediemeddelande Pakotteet