Hoppa till innehåll

Fördröjningar kan förekomma vid förtullningen av en del postförsändelser – brister i deklareringen av säkerhetsuppgifter hos flygbolag som transporterar postförsändelser till EU-området

Utgivningsdatum 13.11.2023 16.13 | Publicerad på svenska 14.11.2023 kl. 13.57
Pressmeddelande

Det kan förekomma fördröjningar vid förtullningen av en del postförsändelser som anländer från områden utanför EU, eftersom vissa flygbolag som transporterar postförsändelser har brister i sin deklarering av säkerhetsuppgifter. Från och med 2.10.2023 har flygbolagen omfattats av ett nytt krav på att deklarera till EU-kommissionen säkerhetsuppgifterna för postförsändelser som förs in till unionens område.

Förtullningen av en försändelse lyckas inte om en del av de nödvändiga uppgifterna i tulldeklarationskedjan saknas. Vi håller på att utreda problemet med ifrågavarande aktörer. Vi har i Tullens e-tjänster informerat om eventuella problem med postförsändelserna.

Posten har också förlängt förvaringstiderna för försändelserna. Tullen förvarar inte paket och paketen stannar inte hos Tullen. Tullen omhändertar försändelser endast om de innehåller förbjudna varor eller ämnen.

Vi samarbetar intensivt med aktörerna för att lösa problemet. Vi beklagar olägenheten som detta medför.
 

Säkerhetsuppgiftsdeklarationerna ökar säkerheten i EU


Europeiska unionens lagstiftning har fr.o.m. våren 2021 förpliktat aktörerna att inlämna säkerhetsuppgifter elektroniskt för varor som anländer till EU, innan varorna lastas in i transportmedlet som avgår från ett område utanför EU. Kraven på säkerhetsuppgiftsdeklarationernas datainnehåll kompletteras stegvis. Den nya kraven på att säkerhetsuppgifterna ska deklareras före lastningen utvidgas våren 2024 att gälla även i sjö-, järnvägs- och vägtrafik.

Paketlogistiken har i fråga om förtullningen och förmedlingen av uppgifter till stor del digitaliserats och automatiserats. Om säkerhetsuppgifterna saknas från försändelsen, kan försändelsen inte förtullas och den kan då komma att returneras till avsändaren. Det är obligatoriskt att inlämna säkerhetsuppgifterna och Europeiska unionens lagstiftning förpliktar aktörerna att deklarera dem. På så sätt säkerställer man att importen av varor till unionens område är tillåten och att tullmyndigheterna har möjlighet att analysera eventuella säkerhetshot mot varornas leveranskedjor inom alla trafikformer – samt vidta åtgärder för att avvärja dessa.

Webbnyhet