Hyppää sisältöön

Osassa postilähetysten tullauksia saattaa olla viiveitä - EU-alueelle saapuvien postilähetyksiä kuljettavien lentoyhtiöiden turvatietoilmoittamisessa puutteita

Julkaisuajankohta 13.11.2023 16.13
Tiedote

EU:n ulkopuolelta saapuvien postilähetysten tullauksessa voi olla viiveitä, sillä joidenkin postilähetyksiä kuljettavien lentoyhtiöiden turvatietojen ilmoittamisissa on puutteita. Lentoyhtiöille on tullut 2.10.2023 uusi vaade ilmoittaa postilähetyksiin liittyviä turvatietoja EU:n komissiolle unionin alueelle tuotavista postilähetyksistä. 

Lähetyksen tullaus ei onnistu, jos osa tulli-ilmoitusketjussa vaadituista tiedosta puuttuu. Ongelmaa selvitetään jatkuvasti toimijoiden kanssa. Olemme tiedottaneet Tullin asiointipalvelussa mahdollisesta ongelmasta, joka liittyy postilähetyksiin.

Posti on myös pidentänyt lähetysten säilytysaikoja. Tulli ei säilytä paketteja eikä paketteja jää Tulliin. Tulli ottaa lähetyksiä haltuun ainoastaan silloin, jos lähetyksissä on kiellettyjä tavaroita tai aineita. 

Teemme tiivistä yhteistyötä toimijoiden kanssa ongelman ratkaisemiseksi. Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa vaivaa.

Turvatietoilmoituksilla parannetaan turvallisuutta EU:ssa

Euroopan unionin lainsäädäntö on velvoittanut antamaan saapuvista tavaroista sähköiset turvatiedot ennen niiden lastaamista EU:n ulkopuolelta lähtevään kuljetusvälineeseen keväästä 2021 lähtien. Turvatietoilmoitusten tietosisältövaatimukset täydentyvät vaiheittain. Uudistuneet vaatimukset turvatietojen ilmoittamisesta ennen lastaamista laajenee koskemaan myös meri-, rautatie-, maantieliikennettä keväällä 2024.

Pakettien logistiikka on pitkälti digitalisoitu ja automatisoitu tullauksen ja tietojen välittämisen osalta. Jos turvatiedot puuttuvat lähetyksestä, lähetystä ei voi tullata, ja se voi palautua lähettäjälle. Turvatiedot ovat pakollisia tietoja ja Euroopan unionin lainsäädäntö velvoittaa näiden tietojen toimittamista. Näin varmistetaan, että tavaroiden tuonti unionin alueelle on sallittua ja tulliviranomaisilla on mahdollisuudet analysoida tavaroiden toimitusketjuihin kohdistuvia mahdollisia turvallisuusuhkia kaikissa liikennemuodoissa sekä vastata niihin.

Verkkouutinen