Hoppa till innehåll

Felaktig uppgift om tullskyldig i förtullningsbeslut har korrigerats

Utgivningsdatum 11.11.2021 8.20 | Publicerad på svenska 18.11.2021 kl. 12.37
Pressmeddelande

Förtullningsbeslut för importdeklarationer som ingetts i det nya tullklareringssystemet har i vissa situationer försetts med felaktig uppgift om den tullskyldige. I förtullningsbeslut har ombudet angetts som tullskyldig i stället för importören, om tulldeklarationen ingetts av ett direkt ombud med garantens ansvar. Tullen har skickat felaktiga förtullningsbeslut 19.4–9.11.2021. Felet har dock inte påverkat de fakturor som Tullen skickat.

Felet har nu åtgärdats och från och med den 9 november 2021 anges importören alltid som tullskyldig när deklarationen ingetts av ett direkt ombud. Tullens kunder behöver inte vidta några åtgärder på grund av korrigeringen av felet.

Tullen skickar fortfarande samlingsfakturan, dvs. periodspecifikationen, till det direkta ombudet med garantens ansvar, om inte annat angetts i deklarationen.   

Observera att förtullningsbesluten inte innehåller någon uppgift om att direkt ombudskap med garantens ansvar använts vid deklareringen. Denna uppgift som angetts med koden för ytterligare uppgifter FITAK finns med i besluten om frigörande.

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering