Hoppa till innehåll

Exportören ska vara etablerad i EU

Utgivningsdatum 5.2.2021 8.08
Pressmeddelande

Som exportör i exportdeklarationen ska man i fortsättningen ange en aktör som är etablerad i EU.

Enligt den nuvarande lagstiftningen måste exportören vara etablerad i unionens tullområde. Exportören ska även ha ett EORI-nummer. Ett företag vars hemort eller administrativa huvudsäte finns utanför EU anses vara etablerat i unionens tullområde, om företaget har en fast personal och ett fast driftställe med aktiv affärsverksamhet i EU området. En momsregistrering av exportören i Finland eller ett EORI-nummer räcker inte ensamt för att uppfylla kriterierna för etablering inom unionens tullområde.

Exportören måste ha befogenhet att besluta om att varorna ska exporteras, eller måste vara en av parterna i ett sådant avtal enligt vilket avsikten är varorna ska föras utanför EU. Till exempel en transportfirma kan vara en av parterna i ett sådant avtal. Då kan transportfirman anges som exportör i exportdeklarationen och namnet på säljaren som är etablerad utanför EU måste anges med den nya tilläggskoden för särskild upplysning FIXFY. Tilläggskoden anges i uppgifterna om deklarationspartiet i exportdeklarationen. Som bilaga till exportdeklarationen anges numret på den faktura man fått av säljaren och på vars uppgifter exportdeklarationen baserar sig. 
Återexportören kan även i fortsättningen vara etablerad utanför EU. Privatpersoner som transporterar sitt eget personliga resgods behöver inte heller vara etablerade inom EU. 

Läs mer om definitionen av exportör i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 artikel 1 punkt 19.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande