Hyppää sisältöön

Viejän on oltava EU:hun sijoittautunut

Julkaisuajankohta 5.2.2021 8.08
Tiedote

Vienti-ilmoituksessa on jatkossa ilmoitettava viejäksi EU:hun sijoittautunut toimija.

Nykyisen tullilainsäädännön mukaan viejän pitää olla unionin tullialueelle sijoittautunut. Viejällä pitää olla myös EORI-numero. Yritys, jonka kotipaikka tai hallinnollinen pääpaikka on EU:n ulkopuolella, katsotaan unionin tullialueelle sijoittautuneeksi, jos sillä on EU:n alueella pysyvää henkilöstöä sekä kiinteä toimipaikka, jossa se harjoittaa liiketoimintaa. Viejän pelkkä alv-rekisteröityminen Suomessa tai EORI-numero eivät riitä täyttämään unionin tullialueelle sijoittautumisen kriteereitä.

Viejällä pitää olla toimivalta määrittää tavaroiden viennistä tai sen pitää olla osapuolena sellaisessa sopimuksessa, jonka mukaan tavarat on tarkoitus viedä EU:n ulkopuolelle. Esimerkiksi kuljetusliike voi olla tällaisen sopimuksen osapuolena. Tällöin kuljetusliike voidaan ilmoittaa vienti-ilmoituksessa viejäksi ja EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen myyjän nimi pitää ilmoittaa uudella erityismaininnan lisäkoodilla FIXFY. Lisäkoodi ilmoitetaan vienti-ilmoituksen tulliselvitettävän erän tiedoissa. Liiteasiakirjana vienti-ilmoituksessa ilmoitetaan sen myyjän laskun numero, jonka tietojen perusteella vienti-ilmoitus annetaan.  

Jälleenviejä voi jatkossakin olla EU:n ulkopuolelle sijoittautunut. Myöskään yksityishenkilöiden, jotka kuljettavat omia henkilökohtaisia matkatavaroitaan, ei tarvitse olla EU:hun sijoittautuneita.

Lue lisää viejän määritelmästä komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 ensimmäisen artiklan 19 kohdasta.

Lisätietoja antaa yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet