Hoppa till innehåll

EU:s tolfte sanktionspaket medför nya export- och importsanktioner och skärper transiteringsförbudena

Utgivningsdatum 19.12.2023 0.18 | Publicerad på svenska 21.12.2023 kl. 13.46
Pressmeddelande

Europeiska unionens tolfte sanktionspaket utvidgar ytterligare EU:s export- och importsanktioner mot Ryssland. Paketet medför också nya metoder för att övervaka kringgåendet av sanktioner bl.a. genom att skärpa transiteringsförbuden.

EU:s nyaste sanktionspaket utvidgar ytterligare exportsanktionerna mot Ryssland i fråga om produkter som skulle kunna stärka Rysslands militära eller tekniska kapacitet. Sanktionslistan har utökats med bl.a. kemikalier, litiumbatterier, termostater, motorer som används i drönare, verktygsmaskiner och maskindelar som Ryssland har använt vid utveckling av sitt militära system eller i anfallskriget mot Ukraina.  

I fråga om importsanktioner har sanktionslistan utökats med produkter som genererar betydande intäkter för Ryssland, såsom flytande propangas, tackjärn, koppartråd och vissa aluminiumprodukter. Även ryska diamanter har inkluderats i sanktionslistan.

De anvisningar som kommissionen i september gett om importförbudet mot ryskregistrerade bilar till EU-området har också tagits upp i sanktionsförordningen som nu har trätt i kraft.

Företag har ett betydande ansvar i att hindra kringgåendet av sanktioner

För att hindra kringgåendet av sanktioner utökar det nyaste sanktionspaketet också listan över sanktionsbelagda varor som inte får transiteras genom Ryssland till tredjeländer. Transiteringsförbudet utvidgas till att omfatta vissa produktgrupper som sedan tidigare omfattas av exportförbud och som anses bidra till Rysslands industriella utveckling. I fortsättningen får bl.a. delar till dieselmotorer, grävmaskiner, bärbara datorer, hydrauliska och pneumatiska komponenter samt kranbilar (bilaga XXXVII) inte längre transiteras genom Ryssland.

Tidigare sanktionspaket har redan förbjudit transitering av alla i sanktionsförordningen avsedda högteknologiska produkter (bilaga VII), varor lämpade för luft- och rymdfartsindustrin (bilaga XI), flygbränsle (bilaga XX) samt s.k. produkter med dubbla användningsområden och skjutvapen och -förnödenheter.

I fortsättningen ska exportörer av vissa produkter i sina försäljningsavtal också inkludera en skyldighet för köparen att hindra att dessa produkter återexporteras till Ryssland eller att de på annat sätt kommer att kunna användas av Ryssland. Dessa produkter omfattar bl.a. varor och teknik som är lämpade för användning inom luftfarten och rymdfartsindustrin, flygbränsle, skjutvapen och -förnödenheter samt olika typer av elektronik, såsom mikroprocessorer och apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning (bilagorna XI, XX, XXXV och XL). Även vapen och ammunition som förtecknas i bilaga I är sådana produkter.

– För att hindra kringgåendet av sanktioner är det viktigt med starkt samarbete på EU-nivå och enhetlig övervakning av sanktionerna, så att vi kan bekämpa kringgåendeförsök så effektivt som möjligt, men vi myndigheter kan bara göra vår del. Företag har därför ett betydande ansvar i att hindra kringgåendet av sanktioner, så att sanktionerna ska fungera ändamålsenligt. Det här kräver att företag både känner sina handelspartner och säkerställer varornas slutliga destination, betonar Sami Rakshit, direktör för bevakningsavdelningen.

De nya sanktionerna publicerades i EU:s officiella tidning 18.12.2023. Sanktionspaketet trädde i kraft kl. 00.00 tisdagen 19.12.

Utrikesministeriets meddelande (18.12.2023): Det 12 sanktionspaketet skärper restriktionerna inom utrikeshandeln och inför nya åtgärder för att ingripa i kringgåendet av sanktioner

 

Mediemeddelande Pakotteet