Hoppa till innehåll

Angivande av tullbefrielse för varor som ska införlivas med eller användas till luftfartyg

Utgivningsdatum 31.1.2022 9.00 | Publicerad på svenska 15.2.2022 kl. 12.26
Pressmeddelande

Kommissionen har ändrat genomförandeförordning (EU) 2018/1517 som kompletterar rådets förordning (EU) 2018/581 om temporärt upphörande med att tillämpa Gemensamma tulltaxans autonoma tullar på vissa varor av ett slag som ska införlivas med eller användas till luftfartyg. Genomförandeförordningen ändrades med genomförandeförordningen (EU) 2021/1922. Den ursprungliga genomförandeförordningen har en bilaga med en förteckning över de varukoder som omfattas av upphörandet samt en bilaga med en förteckning över de intyg som anses vara likvärdiga med Easa-blankett 1, det vill säga som även är godtagbara intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning. Till förteckningen har man nu lagt till intyget CAA Form 1 som utfärdas av Storbritanniens civila luftfartsmyndighet och som i fortsättningen kan användas som intyg.

Vad ska jag ange i tulldeklarationen?

När du begär att varorna ska övergå till fri omsättning, ska du i tulldeklarationen uppge koden för förmånsbehandling 119. Använd dessutom dokumentkod C119 för att ange intyget om auktoriserat underhåll/tillverkning eller något annat referensnummer, med vilket man i bokföringen kan koppla ihop produkterna och intyget om auktoriserat underhåll/tillverkning.   

Om du har kännedom om intyget för auktoriserat underhåll/tillverkning vid tidpunkten för importen, ska du inge deklarationen i en fas i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande. Ange följande kod för ytterligare förfarande i enlighet med om delen som införlivas med eller används till luftfartyget används för ett flygplan som är i yrkesmässig internationell flygtrafik eller inte:

  • kod för ytterligare förfarande 619, om delen används för ett flygplan i yrkesmässig internationell flygtrafik (t.ex. passagerarflygplan, fraktflygplan)
  • kod för ytterligare förfarande 999, om delen används för ett annat flygplan.

Om du har tillstånd för deklarering i två faser, kan du inge deklarationen med ett meddelande i två faser. Den kompletterande deklarationen ska inges till Tullen inom 10 dygn från frigörandet av varorna eller periodens slut. Om delen som införlivas med eller används till luftfartyget införlivas med ett flygplan i internationell flygtrafik, ska du ange den nationella förfarandekoden 7EC. Om delen införlivas med ett annat flygplan, ska du ange den nationella förfarandekoden 999. 

Mera information:

Kundmeddelande