Hyppää sisältöön

Ilma-aluksiin asennettavien tai niissä käytettävien tavaroiden tullisuspension ilmoittaminen

Julkaisuajankohta 31.1.2022 9.00 | Julkaistu suomeksi 15.2.2022 klo 12.26
Tiedote

Komissio on muuttanut neuvoston asetusta (EU) 2018/581 täydentävää täytäntöönpanoasetusta (EU) 2018/1517, joka koskee tiettyjen ilma-aluksiin asennettavien tai niissä käytettävien tavaroiden yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaista suspensiota. Täytäntöönpanoasetusta muutettiin täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/1922. Alkuperäisen täytäntöönpanoasetuksen liitteenä on nimikeluettelo tavaroista, joita suspensio koskee, sekä luettelo todistuksista, jotka vastaavat EASA 1 -lomaketta eli ovat myös hyväksyttäviä huolto- ja valmistustodistuksia. Nyt luetteloon on lisätty Ison-Britannian siviili-ilmailuviranomaisen antama CAA Form 1 -todistus, jota voi jatkossa käyttää todistuksena.

Mitä ilmoitan tulli-ilmoituksessa?

Kun pyydät tavaroiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen, ilmoita tulli-ilmoituksessa etuuskohtelukoodi 119. Ilmoita lisäksi asiakirjakoodilla C119 huolto- ja valmistustodistus tai jokin muu viitenumero, jolla pystytään kirjanpidossa yhdistämään tuotteet ja huolto- ja valmistustodistus toisiinsa. 

Jos sinulla on huolto- ja valmistustodistus tiedossa tuontihetkellä, anna ilmoitus yksivaiheisena Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla. Ilmoita seuraava lisämenettelykoodi sen mukaan, laitetaanko ilma-alukseen asennettava tai siinä käytettävä osa ammattimaisessa käytössä olevaan kansainvälisen lentoliikenteen lentokoneeseen vai ei:

  • lisämenettelykoodi 619, jos osa laitetaan ammattimaiseen kansainvälisen lentoliikenteen lentokoneeseen (esim. matkustajalentokone, rahtilentokone)
  • lisämenettelykoodi 999, jos osa laitetaan muuhun lentokoneeseen.

Jos sinulla on lupa kaksivaiheiseen ilmoittamiseen, voit antaa ilmoituksen kaksivaiheisena sanomalla. Täydentävä ilmoitus on annettava Tullille 10 vuorokauden kuluessa tavaroiden luovutuksesta tai jakson päättymisestä. Jos ilma-alukseen asennettava tai käytettävä osa asennetaan kansainvälisen lentoliikenteen lentokoneeseen, ilmoita kansallinen menettelykoodi 7EC. Jos osa asennetaan muuhun lentokoneeseen, ilmoita kansalliseksi menettelykoodiksi 999. 

Lisätietoja:
Ohje ilma-aluksiin asennettavien tai niissä käytettävien tavaroiden tullisuspensioista
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet