Hoppa till innehåll

Angivande av avsändare i transiteringsdeklarationen

Utgivningsdatum 23.5.2023 10.00 | Publicerad på svenska 23.5.2023 kl. 10.04
Pressmeddelande

Transiteringsdeklarationerna ändras 2.9.2023 Transiteringsdeklarationens struktur kommer att få en ny nivå. I meddelandebeskrivningarna kallas den här nivån ”leveransparti på undernivå” (House consignment). Detta inverkar på hur många avsändare man kan ange i en transiteringsdeklaration. 

Under övergångsperioden kan man ange en avsändare

Under övergångsperioden 2.9–1.12.2023 kan man bara ange ett leveransparti på undernivå i en transiteringsdeklaration. Detta innebär att man under övergångsperioden bara kan ange en avsändare i en transiteringsdeklaration. Under övergångsperioden tillåter finska tullen att man som avsändare på undernivå kan ange en aktör, som är ansvarig för att sammanställa leveranspartiet. Som transportdokumentets nummer på undernivå anger man transportens referensnummer för denna avsändare (manifestnivå). Uppgifterna om mottagarna anges på varupostnivå. Numret på transportdokumentet på undernivå som använts i den föregående deklarationen anges bara i uppgifterna om det tidigare dokumentet. Så här ska man göra om inga andra enhetliga anvisningar fastställs på EU-nivå.

Om ett leveransparti som transiteras omfattar t.ex. 350 transportdokument på undernivå, räcker det med en transiteringsdeklaration, på samma sätt som nu, när NCTS används. I transiteringsdeklarationen anges på varupostnivå som uppgifter om tidigare dokument MRN-referensnumret för den föregående deklarationen, numret på transportdokumentet på undernivå för den föregående deklarationen samt varupostnumret.

De slutliga reglerna träder i kraft 1.12.2023

De slutliga reglerna gällande transiteringsdeklarationer blir tillämpliga i hela EU 1.12.2023. Då blir det möjligt att ange 99 leveranspartier på undernivå. Ett leveransparti på undernivå har en avsändare, och för varje avsändare anger man ett separat leveransparti på undernivå. 

Om ett leveransparti som transiteras omfattar t.ex. 350 transportdokument på undernivå, behövs det 4 transiteringsdeklarationer. 

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering