Hoppa till innehåll

Ange rätt transportsätt vid EU:s gräns

Utgivningsdatum 16.3.2021 10.00
Pressmeddelande

Tullen har noterat att transportsättet vid EU:s gräns har deklarerats felaktigt särskilt i handel med Storbritannien.

I tulldeklarationen ska man som transportsätt vid gränsen ange det aktiva transportmedel med vilket transporten passerar unionens yttre gräns. Det aktiva transportmedlet är det som framdriver hela kombinationen (till exempel ett fartyg, om en lastbil är lastad på fartyget eller ett tåg, om varorna transporteras genom Eurotunneln). Vid export till och import från Storbritannien kan transportsättet vid gränsen inte vara vägtransport, om varorna exporteras från unionen direkt till Storbritannien (kod för transportsätt 3).

Om man i tulldeklarationen anger kombinerat både landskoden GB och koden för transportsätt 3, får deklaranten i fortsättningen ett felmeddelande från Tullen där deklaranten ombes kontrollera deklarationsuppgifterna.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande