Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

26.8.2021 12.56
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 19 augusti 2021 meddelandena 2021/C 333 I/01, 2021/C 333 I/02, 2021/C 333 I/03 och 2021/C 333 I/04 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 333 I. Meddelandena innehåller ändringar till de förklarande anmärkningar som gäller Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s.1).

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder